Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
19/06/2019, 10:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Заседанието на ОС към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите ще се проведе на 19 юни 2019 г. (сряда) от 10.30 часа в зала 142 на пл.“Александър I” № 1

Дневен ред :

1. Преглед на напредъка по влизане в сила на промените в ЗЮЛНЦ и Закон за мерките срещу изпирането на пари, касаещи гражданските организации.

2. Статистика на разглежданите в ОС Национални граждански инициативи и предприети действия от страна на НС.

3.Обсъждане на изпълнението на решенията на ОС относно разглеждане на проект на Закон за доброволчеството.

4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума