Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България
Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България
17/04/2018, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Обсъждане на социалните измерения на сделката, с оглед запазване на доходите и социалните придобивки на работещите в ЧЕЗ, стратегия за развитие на дружеството – инвестиционна и производствена програма и ценова стратегия на дружеството.
(Поканени: министъра на енергетиката; Комисия за енергийно и водно регулиране; представители на Конфедерация на независимите синдикати в България, КТ „Подкрепа“ и „Инерком България“ АД.)
2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума