Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
Временна комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
19/07/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала № 3
1. Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за работа на комисията.

2. Обсъждане на дейността на комисия за разглеждане на постъпилите сигнали от граждани във връзка с обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума