Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
Временна комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
25/07/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала № 356
1. Разглеждане и обсъждане на резултатите от подадени сигнали до Комисията от Главния прокурор на Република България и Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
2. Разни
Форма за търсене
Ключова дума