Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
29/10/2002 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  акцизите, № 202-01-68/17.10.2002 г., внесен от Министерския
  съвет.
  ДОКЛАД
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  акцизите, № 202-01-68/17.10.2002 г., внесен от Министерския
  съвет.
  На заседание, проведено на 22 октомври 2002 г., Комисията
  по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и
  допълнение на Закона за акцизите, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха министърът на финансите Милен Велчев, зам.министърът на финансите Гати ал Джебури, Симеон Милев - председател на Института на дипломираните експерт- счетоводители и др.
  Министърът на финансите Милен Велчев представи
  законопроекта и посочи основните промени, които се предвиждат с
  него:
  1. Разширяване обхвата на Тарифата за акцизите със стоки,
  подлежащи на облагане с акциз, с т.нар. “междинни продукти”.
  2. Увеличаване акциза на спиртните напитки, оловния и
  безоловния бензин и газьола.
  3. Въвеждане на пътна такса за пропан-бутана по Закона за
  пътищата.
  4. Премахване акциза на виното.
  5. Повишаване размера на санкциите при търговия със стоки
  без бандерол.
  При обсъждане на законопроекта членовете на комисията
  поставиха следните въпроси:
  1. Кое налага завишаването на санкциите по чл.17а при
  търговия със стоки без бандерол.
  2. Доколко са обосновани завишенията на акцзиза на бензина и газьола и как ще се отразят върху цените на останалите стоки.

  3. Дали е обосновано въвеждането на пътна такса за пропан-
  бутана, тъй като потреблението му трябва да се насърчава от
  екологична гледна точка.
  4. Дали не следва да се прецизира термина “междинни
  продукти” и размера на акциза в тази група, тъй като диапазона на
  обема на алкохолното съдържание е твърде голям - от 1.2% до 22 %.
  На поставените въпроси отговориха представителите на
  Министерство на финансите.
  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със
  следните резултати: “За”- 9 народни представители, Въздържал се “-
  1 народен представител, “Против”-1 народен представител.
  Въз основа на гласуването Комисията по бюджет и финанси
  предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване
  законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите,
  внесен от Министерския съвет.
  София, 28 октомври 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума