Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
11/12/2003 второ гласуване

  Допълнение
  към Проект за второ четене на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004г № 302-01-72 от 17.11.2003г
  Допълнение
  към Проект за второ четене на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004г № 302-01-72 от 17.11.2003г
  п
  В § 5, т. 1.„В§3 от ПЗР ал. 1 се изменя така, да се добави
  текста:
  “(1) Контролът върху изплатените помощи по § 2, ал.1, т. 1
  и 2, и ал. 2, т. 1 и 2 за периода до 1 януари 2004 г. се осъществява от
  органите на Националния осигурителен институт, а за помощите по
  § 2, ал. 2, т. 3 - от органите на Министерството на образованието и
  науката, които установяват нарушенията.”
  Форма за търсене
  Ключова дума