Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
11/12/2003 второ гласуване

  ДОПЪЛНЕНИЕ
  към Доклад за второ четене
  на Закона за държавния бюджет на Република България за
  2004 г.
  ДОПЪЛНЕНИЕ
  към Доклад с вх. № 353-02-93 от 10.12.2003 г., второ четене
  на Закона за държавния бюджет на Република България за
  2004 г.
  На заседание, проведено на 11.12.2003 г. Комисията по
  бюджет и финанси разгледа ал. 19 на § 22 от Закона за държавния
  бюджет на Република България за 2004 г. и предлага следната
  окончателна редакция на ал. 19:
  “(19) Министърът на финансите упражнява общ контрол,
  осъществява управление на ликвидността и се разпорежда със
  средствата в единната сметка, включително чрез извършване на
  депозити в Българската народна банка и търговските банки,
  операции на вторичния пазар с държавни ценни книжа и други
  операции с ликвидни и нискорискови ценни книжа на други
  държави, след провеждане на консултации с БНБ.”
  Форма за търсене
  Ключова дума