Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
09/12/2004 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД към доклад вх. № 453-02-72/22.11.2004 г. за Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите
  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД
  към доклад вх. № 453-02-72/22.11.2004 г. за Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите
  На свое заседание, проведено на 02.12.2004 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди отложения § 5 от Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите.
  Комисията подкрепя предложението за § 5, който става § 9 и предлага следната окончателна редакция:
  § 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г., с изключение на § 1, относно чл. 2б, който влиза в сила от 1 януари 2006 г.
  София, 3 декември, 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума