Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 13/02/2019


Комисия по труда, социалната и демографската политика
13/02/2019, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Огледална"
ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерския съвет на 24.01.2019 г.
2. Разни.
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
13/02/2019, 12:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерския съвет на 24.01.2019 г.
2. Разни.
1. Изслушване на представители на службите за сигурност и прокуратурата, относно изнесената в публичното пространство информация за лице свързано със случая „Скрипал“ 2018 г. и пребиваването му в България по време на инцидента с E. Гебрев през 2015 г.
Комисия по външна политика
13/02/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1.Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесен от Министерски съвет на 24.01.2019 г.

2.Представяне на извънредния и пълномощен посланик на Република България в Украйна г-н Костадин Коджабашев.

3.Представяне на извънредния и пълномощен посланик на Република България в Черна гора г-жа Меглена Плугчиева.

4.Разни.
Комисия по правни въпроси
13/02/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за второ гласуване на общ законопроект № 853-03-91 от 19.12.2018 г. на приетите на 12 декември 2018 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-13, внесен от Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители нa 23.02.2018 г. и законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-84, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Емил Димитров Симеонов и Искрен Василев Веселинов нa 16.11.2018 г.

2. Обсъждане на Проект на решение за откриване на публична процедура по чл. 47, ал. 1 от Изборния кодекс, № 954-02-3, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 06.02.2019 г.

3. Демонстрация на български машини за гласуване от инж. Александър Чобанов – председател на Консорциум „Математици, Информатици и Роботици без граници“ - Български машини за гласуване и партньори (МИРБГ-БМГ).
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
13/02/2019, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от ПОДНС;
2. Обсъждане на Указ № 20 на Президента на Република България, постъпил на 05.02.2019 г., за връщане за ново обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от Народното събрание на 24.01.2019 г. и мотивите към указа.
3. Разни.
1. Изслушване на главния прокурор г-н Сотир Цацаров относно хода на процесуално-следствените действия по случаите на неправедно издаване на българско гражданство и изслушване на председателя на ДАНС г-н Димитър Георгиев относно разработки,сигнали и проверки по институциите,свързани с придобиване на българско гражданство.
2. Запознаване с постъпили материали и текущи въпроси,свързани с дейността на Комисията.
Заседанието е закрито за медии!
четвъртък, 14/02/2019


Комисия по правни въпроси
14/02/2019, 12:20
пл. "Княз Александър I" №1, зала "Запад"
Обсъждане за второ гласуване на общ законопроект № 853-03-91 от 19.12.2018 г. на приетите на 12 декември 2018 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-13, внесен от Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители нa 23.02.2018 г. и законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-84, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Емил Димитров Симеонов и Искрен Василев Веселинов нa 16.11.2018 г. - продължение
Комисия по културата и медиите
14/02/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Актуални въпроси, отправени от членове на Комисията по културата и медиите към министъра на културата на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Разни.

ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА СЕ ОТМЕНЯ!
петък, 15/02/2019


Комисия по политиките за българите в чужбина
15/02/2019, 10:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Огледална
1. Българската общност във Великобритания - състояние, проблеми и предизвикателства във връзка с Брекзит.
2. Разни.
Комисия по отбрана
15/02/2019, 10:15
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
1. Законопроект за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония, № 902-02-5, внесен от Министерски съвет на 14.02.2019 г.

2. Разни.
Комисия по външна политика
15/02/2019, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала ИЗТОК
1.Законопроект за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония,902-02-5, внесен от Министерски съвет на 14.02.2019 г.