Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
вторник, 25/06/2019


Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
25/06/2019, 16:30
Изнесено заседание, зала Главна дирекция „Национална полиция“, бул. „Александър Малинов“ №1
1.Представяне структурата и дейността на Главна дирекция „Национална полиция“.Основни приоритети в противодействие на престъпността.
На заседанието ще присъства ръководството на Министерството на вътрешните работи.
Актуалната информация ще бъде представена от гл. комисар Христо Терзийски, директор на Главна дирекцията „Национална полиция“, МВР.
2.Разни.
сряда, 26/06/2019


1. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-01-45, внесен от Искрен Веселинов, Александър Ненков, Емил Христов, Танер Али, Георги Колев и Пламен Христов.
Комисия по икономическа политика и туризъм
26/06/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Обсъждане и гласуване на законопроект за публичните предприятия, № 902-01-27, внесен от Министерски съвет на 5 юни 2019 г. -- за първо гласуване.
2. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 902-01-23, внесен от Министерски съвет на 22 май 2019 г. -- за второ гласуване.
3. Разни.
Комисия по труда, социалната и демографската политика
26/06/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала № 1, Източно крило
1. Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г., подписан на 4 март 2019 г. в София, № 902-02-15, внесен от Министерски съвет на 14.06.2019 г.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 954-01-39, внесен от Юлиан Кръстев Ангелов и група народни представители на 13.06.2019 г.
Комисия по земеделието и храните
26/06/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност № 954-01-44, внесен от н.п. Десислава Атанасова и гр.н.п. на 20 юни 2019 г.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на ръководството на Министерство на труда и социалната политика във връзка с текущото състояние и напредъка по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР) и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 г. (ОПХ ФЕПНЛ).

2. Разни.
Комисия по правни въпроси
26/06/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Изслушване анализ на Централната избирателна комисия във връзка с произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.
Комисия по политиките за българите в чужбина
26/06/2019, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Разглеждане, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 954-01-39, внесен от Юлиан Кръстев Ангелов и група народни представители на 13.06.2019г.
2. Разни.
четвъртък, 27/06/2019


1. Кръводаряването в България: проблеми и решения.

2. Разглеждане и обсъждане на Национална гражданска инициатива „Граждани за природа“, № ПГ-939-01-10, внесена на 27.05.2019 г. от председателя на Инициативния комитет на Националната гражданска инициатива.
Комисия по околната среда и водите
27/06/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1.Представяне и обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-01-45, внесен от Искрен Веселинов, Александър Ненков, Емил Христов, Танер Али, Георги Колев и Пламен Христов на 21.06.2019г.;

2.Разни
1.Изслушване по сигнали с вх.№ККИПЕ-953-22/194 от 19.04.2019 г. и №ККИПЕ-953-22/208 от 27.05.2019 г.
2.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
3.Разни

Заседанието е закрито за медии, граждани и граждански организации.