Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
28/05/2004
I. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно назначаването на председател на Комисията за регулиране на съобщенията.


II. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно изпълнение на договора за доставка на технологично оборудване за новия център на управление на въздушното движение в София.
2. Питане от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.
3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно повишаване на цените на телефонните услуги.
4. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно право на ползване на релационни цени, с намаление за отиване и връщане, валидни за пътуване с бърз влак по определени маршрути.


III. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно нарушения при прехвърляне на инвестиционни бонове от Център за масова приватизация.
2. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно въвеждане на стандарти (системи) за управление на качеството и изграждане на нова организационна култура в малките и средните предприятия.
3. Питане от н.п. АНЕЛИ ГИНЧЕВА ЧОБАНОВА и РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА относно продажбата на пакет акции на Параходство "Българско речно плаване" ЕАД Русе, съставляващ 29,95% от капитала на дружеството на фондовата борса, без наличието на приета от Министерски съвет и одобрена от Народното събрание стратегия за приватизация на дружеството.
4. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно състоянието и бъдещето на НИТИ - ЕАД, гр. Казанлък.


IV. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно повишаване на надеждността на охраната на АЕЦ "Козлодуй".
2. Питане от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно политиката на Правителството и на Министерството на вътрешните работи при привеждане в изпълнение на наложените от съда наказания лишаване от свобода.
3. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно намесата на полицията в изборни и икономически спорове.
4. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно подобряване на обслужването на гражданите при регистрация на закупен автомобил в КАТ.
5. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно мерките на Министерството на вътрешните работи за предотвратяване на произшествия по време на провеждане на абитуриентските балове.
6. Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно публикация за търговия с органи на деца в Гърция.


V. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно използването на медицинската апаратура и сградния фонд на ВМА.
2. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ и СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно продажба на частна фирма на Дом на отбраната - гр. Стара Загора.
3. Актуален въпрос от н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ относно финансовото, организационно и право осигуряване на Програмата за преструктуриране, оздравяване и последваща приватизация на "Терем" ЕАД.
4. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно закупуване на 2 авиационни двигателя РД-33 за изтребители МиГ-29.


VI. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно позициите на правителството по инцидентите в Косово.
2. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно въпросите за разполагането на бази на САЩ на територията на страната.
3. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно политиката на правителството в отношенията с арабските страни и в частност: назначаване, служебна дейност на Венцислав Кънев.
4. Актуален въпрос от н.п. ИРИНА ГЕОРГИЕВА БОКОВА относно комуникационната стратегия за присъединяване на България към Европейския съюз.


VII. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно извършения извънпланов вътрешен одит на Българската национална телевизия от Агенция за държавен вътрешен финансов контрол.
2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно дейността на държавно предприятие "Държавна парично-предметна лотария".
3. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно договора с "Краун Ейджънтс".
4. Актуален въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно финансиране на основните ремонти на малките болници в страната, чието имущество е 100% общинска собственост.
5. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно затварянето на глава "Бюджети и финансови въпроси".


VIII. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на земеделието в Пернишка област.
2. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно работата на Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Добрич.
3. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно състоянието на свиневъдството в България.
4. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно фуражния баланс на страната.
5. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно сечта на гори в Рилския масив.
6. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно изкупуване на българско розово масло и предоставяне на 3 милиона евро за нови насаждения.
7. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно безмитен внос на брашно в Република България.
8. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно обезпечеността на пролетната кампания със семена, царевица и слънчоглед.
9. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно предприемане на мерки от Министерството на земеделието и горите в област Монтана за реалното възстановяване собствеността на земеделските земи и за пълното прилагане на закона спрямо заличените организации по § 12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
10. Актуален въпрос от н.п. ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ДЖАФЕРОВ и ГЕОРГИ КОСТОВ СТАНИЛОВ относно предоставените кредити от Фонд "Земеделие" по програмата САПАРД на "СЕВЕРАГРО" ООД - Разград.
11. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изменения в Устройствения правилник на Националния център за аграрни науки.


IX. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА и РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно инцидента с 14-годишния Венцислав Христов, сирак от дом за превъзпитание "Г.С.Раковски" в с. Пелатиково.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно доклад на Сметната палата за резултатите от одит на Министерството на образованието и науката.
3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно нередности при приема на чуждестранни студенти в български висши училища.
4. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно информационните и комуникационните технологии в средното образование.
5. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно спазване на разпоредбите на ПМС № 130 от 18.06.1996 г.
6. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно гарантиране на здравето и безопасността на децата и младежите в България.
7. Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно въвеждане на вероучение в учебните програми като задължително избираем предмет.
8. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно въвеждането на изискването за общ успех в дипломите за завършено средно образование.
9. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно договорените позиции по глава "Образование" от преговорите на България с Европейския съюз.


X. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно инвестиционна програма на Социалноинвестиционния фонд (СИФ) за 2004 г. и критериите за обектите, включени в нея.
2. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно отговорността и задълженията на министерството на труда и социалната политика при изграждане на достъпна среда за хора с увреждания.
3. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно сроковете за отпускане на пенсии за инвалидност.
4. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно приложението на чл. 64 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с въвеждане на диференцирани размери на осигурителни вноски за трудова злополука.
5. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно състоянието на специализираните домове за деца и юноши.
6. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно договореностите по глава "Социална политика и заетост".


XI. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно неспазване на решение на Пазарджишкия районен съд.
2. Питане от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка за справочно-информационна система за държавната администрация.
3. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно Заповед № РД09/27 от 22.04.2004 г. на областния управител на област Видин и нейното изпълнение.


XII. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Питане от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ относно обявяването в несъстоятелност на "Топлофикация - Сливен" ЕАД.
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно прогноза за износа на електрическа енергия до 2010 година и след това до 2014 г.
3. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ и СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно стратегия за енергийна ефективност в приоритетните направления - индустрия, включително производство, пренос и снабдяване с ел. енергия, бит и услуги, строителство на сгради, селско стопанство.
4. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно резултатите от ликвидационната политика в "Мини Перник" АД-подземен въгледобив.


XIII. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно отказа на министъра да приложи Решение на Централната комисия по лицензиране към Министерството на младежта и спорта за отнемане лиценза на Българската голф асоциация и предложението на същата комисия за издаване на лиценз на Федерацията по голф.


XIV. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно усвояване на средства по програмата ФАР - Икономическо и социално обслужване.
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно концесията за добив на подземни богатства - строителни материали (пясък и чакъл) от находище "Градище 2", с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик.
3. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно ремонта на третокласен път III - 666 град Чирпан - с. Спасово - с. Средно Градище.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Лидия Шулева - на актуален въпрос от народните представители Емилия Масларова и Васил Калинов;
- министърът на здравеопазването Славчо Богоев - на питане от народния представител Димитър Игнатов;
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Лъчезар Тошев.
На основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, поради отсъствието на народния представител Йордан Нихризов от заседанието, се отлага отговора на питане от народните представители Йордан Нихризов и Лъчезар Тошев към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на културата Божидар Абрашев и министърът на здравеопазването Славчо Богоев.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Долорес Арсенова.
Форма за търсене
Ключова дума