Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
21/12/2001
I. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България ще отговори на:

Актуален въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно определяне на председател на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели и състав и председател на Държавната комисия за енергийно регулиране.II. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

Актуален въпрос от н.п. МУРАВЕЙ ГЕОРГИЕВ РАДЕВ относно възможности за технологично обновление на държавни предприятия или на такива с над 50% държавно участие.III. Костадин Паскалев, заместник министьр-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно обходния път на с. Коняво, община Кюстендил.

2. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно смяна на управителя на "В и К" ООД гр. Търговище.IV. Лидия Шулева, заместник министьр-председател и министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно изплащане на детски добавки.

2. Актуален въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ относно намеренията на Правителството за намаляване на броя на безработните в областите от Североизточна България.V. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно деянията на майор Светлан Баджев - главен инспектор във Военна полиция - гр. Бургас.

2. Актуален въпрос от н.п. ЛЮБЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ относно случая със ЖСК "Хан Омуртаг".VI. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно разкриване на митническо бюро в град Панагюрище, Пазарджишка област.

2. Актуален въпрос от н.п. МУРАВЕЙ ГЕОРГИЕВ РАДЕВ относно освобождаването на Главния данъчен директор на Данъчната администрация.VII. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори да:

1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ КОСТОВ СТАНИЛОВ, АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР, БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ, ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ и МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно изявление на министъра на земеделието и горите.

2. Актуален въпрос от н.п. КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ относно продажба на забранени препарати в специализираната ветеринарна мрежа.

3. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно извършени престъпления и груби закононарушения в "Агроуслуги" ЕООД - с. Габаре, област Враца и потърсената отговорност от лицата извършители.VIII. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:

Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ и КОСТА ДИМИТРОВ ЦОНЕВ относно реконструкцията и модернизацията на Народен театър на младежта - София.В заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на външните работи Соломон Паси, поради отсъствие от страната.

На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието ни народните представители от заседанието, се отлагат отговорите на:

- заместник -министър председателят и министър на икономиката Николай Василев - на актуален въпрос от народните представители Петър Мутафчиев и Тодор Бояджиев и на 2 питания от народните представители Йордан Димов и Петър Димитров;

- министъра на отбраната Николай Свинаров - на актуален въпрос от народния представител Радослав Илиевски и на питане от народния, представител Димитър Дъбов.

Форма за търсене
Ключова дума