Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
25/02/2005
I. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно изменение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
2. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изграждане на участък от главен път Е-79.
3. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА и ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно състоянието на пречиствателната станция за питейни води и водоснабдителната система в село Мирково.
4. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изплащане на трудови възнаграждения за работа на обект "Орешково".
5. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно възможностите за изплащане на възнагражденията на работилите българи на обект "Орешково" - Русия.
6. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛ ИЛИЕВ КОШЛУКОВ относно злоупотреби, извършени от "В и К" - гр. Стара Загора, свързани с прекъсване водоснабдяването на жилищни блокове в град Чирпан.
7. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно рехабилитацията на пътя Ихтиман - Самоков.
8. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно доизграждане на главния колектор на гр. Перник.
9. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА и ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ относно нарушаване на конституционните права на собствениците на земеделски земи, подлежащи на отчуждаване по национален инфраструктурен проект - Автомагистрала "Тракия", участък ЛОТ 1 - "Оризово - Стара Загора".
10. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно благоустрояване на ромските квартали и подобряване на жилищната среда на ромското население.
11. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ относно проектната готовност за реализиране на всеки от включените в т. 1 от Решение на Министерски съвет № 880 от 08.11.2004 г. обекти за извършване на неотложни строително-ремонтни работи на местни и общински пътища и за подобряване на водоснабдяването.
12. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно погазване на конституционните права на група граждани от гр. София, живущи на ул. "Силистра" 4; подкопаване основите на жилищната сграда на същата улица, без одобрен проект за укрепление.
13. Питане от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно решение за отдаване на концесия на автомагистрала "Тракия".
14. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно отдаване на концесии на магистрала "Тракия".
15. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно осигуряване на съвременно и ефективно техническо решение за обезопасяване на кръстовището - убиец в с. Драгичево, община Перник.
16. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно изграждане на пътен възел "Байкал" до гр. Дупница.
17. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ и АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ относно окончателното доизграждане на отсечката, преминаваща през областите Перник, Кюстендил и Благоевград от международен път Е-79.
18. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно дейността на ръководството на В и К - Монтана и предприетите мерки от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отстраняване слабости и нарушения в работата на В и К - Монтана.
19. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно отклоняване на автомагистрала "Тракия" за гр. Чирпан.
20. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно продажба на апартаменти от областния управител на област София.


II. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на транспорта и съобщенията за отдаване под наем на кораби тайм-чартър.
2. Питане от н.п. МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА, БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ХРИСТО ГАНЧЕВ МАРКОВ относно появилите се съобщения в медиите за продажба на стадион "Раковски" - град София.
3. Актуален въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно демонтиране на система за инструментален заход за кацане на летище Горна Оряховица.
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно Закона за високотехнологичните паркове.
5. Питане от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно социалните клаузи в договора за приватизация на БТК.
6. Питане от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно оздравителната програма на национална компания "БДЖ".
7. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно реда и начина на продажба на жилища от активите на "Пристанищна администрация".
8. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно лиценза за летищен оператор на "Летище София".
9. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно неусвояване на средства, предназначени за изграждане на инфраструктурни обекти.
10. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на правителството за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в средните училища.
11. Актуален въпрос от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
12. Актуален въпрос от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
13. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
14. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
15. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
16. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
17. Питане от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно вложени средства от Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" за развитие на българските пристанища.
18. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно стратегията за конкурентноспособност на България на световните пазари на информационни и комуникационни технологии (ИКТ).
19. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ и РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно използването на учебно-възстановителните центрове за рехабилитация на работещите в РВД.
20. Питане от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно справедливо отчитане на потребената топлинна енергия от битови потребители.


III. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно модернизация на българската армия в съответствие с изискванията и стандартите на НАТО.
2. Актуален въпрос от н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ относно упълномощаване, на основание на Ваши заповеди ЗТД-43/14.09.2004 г. и ЗТД-45/210.09.2004 г., на Агенцията за приватизация да извърши необходимите действия по подготовка за продажба на дяловете в размер на 75% от осем еднолични дружества от ТЕРЕМ "ЕАД", гр. София.
3. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ и РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно извършване на възстановяване на вертолети МИ-17, МИ-24, и МИ-11 от състава на ВВС и ВМС на Българската армия.
4. Питане от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ и НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно изявление на началника на Генералния щаб генерал Никола Колев, както и публикации в медиите, че са били провалени учения на военни подразделения по българското черноморско крайбрежие в Равда, за да не се нанесат щети на построените там хотели..
5. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно способността за обмен на разузнавателна информация в рамките на НАТО, поради няколко откази за достъп до конфиденциална информация на висши български военни.
6. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно статута на длъжността дежурен по областен и общински съвет за сигурност.
7. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно решение за закупуване на старо на многоцелева фрегата от Белгия.
8. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно изграждане на Национална информационна система за наблюдение, контрол и защита на морската ни граница.
9. Актуален въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно референтна базова станция за GPS.
10. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно доставка на очила за нощно виждане за контингента ни в Ирак.


IV. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно кражба на старинни икони от Дивотински манастир "Света Тройца", находящ се в община Перник.
2. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно нарушение на законността при погребението на застреляния Димитрий Минев - Димата Руснака.
3. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно действията предприети от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи за установяване на виновните длъжностни лица от Агенцията за приватизация, съучастници в масовата кражба на инвестиционни бонове.
4. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно жестокото нападение над кмета на община Аврен - Красимир Тодоров.
5. Питане от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно двойните стандарти в политиката на Министерството на вътрешните работи и правителството при опазване на българските културно-исторически ценности.
6. Актуален въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно основанието за издаване на задграничен паспорт и валидността на същия на лицето Васил Кирилов Михайлов.
7. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно преминаването на тежкотоварни цистерни с горива през центъра на кв. "Долно Езерово", гр. Бургас.
8. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно възможности на Министерството на вътрешните работи да увеличи полицейския щат в с. Мечка и евентуално откриване на полицейски участък, който да обслужва селата Мечка, Коиловци и Бръшляница.
9. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на правителството за противодействие на битовата престъпност.
10. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно пътно транспортно произшествие в град Силистра, причинено от Алев Ахмед - заместник кмет на община Силистра и съставения акт, съобразно Закона за движение по пътищата.
11. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно резултатите от извършените проверки от специализираните служби на МВР в Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", установените злоупотреби с ресурсите и мерките, предприети за преодоляване на корупционната среда.
12. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно "скритата престъпност" и отношението към полицията на жертвите на престъпление.
13. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно увеличаването на грабежите в страната.


V. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ и ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ относно смяна на синдика на "Балканкар-Холдинг" АД.


VI. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно уволнението на Красимир Коев - началник на Регионален инспекторат по образованието - гр. Силистра.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно Интернет образование в средните училища.
3. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно етапа, на който се намира подготовката по организацията и провеждането на националните зрелостни изпити през 2006 г..
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката по обезпечаване на образованието по информатика и информационни технологии.
5. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изпълнението на стратегията за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в образованието.
6. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно изпълнението на Националната програма за децата, приета в изпълнение на Решение № 2 на МС от 27.12.2001 г. , Глава А "Училище и училищна среда", Раздел "Творчески дейности", т. 11 и Глава В "Социална среда", т. 13.
7. Питане от н.п. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА относно нарушения при провеждането на третия час по физическо възпитание в училищата.
8. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно проведени конкурси за длъжността "Началник на Регионален инспекторат по образование" - гр. Велико Търново.
9. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно Решение на Министерски съвет от 20 декември 2004 г. за преобразуване от публична държавна в частна собственост на 165 бивши пионерски лагера.
10. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за подобряване на организацията при провеждане на националните зрелостни изпити.


VII. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно съкращаване на общинските програми за заетост.
2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ и РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно драстично редуциране на програмата "От социални помощи към заетост" през 2005 г. в общините.
3. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно реалиазацията на програмата "От социални помощи към заетост".
4. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно фонд "Условия на труд".
5. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно участие на Министерството на труда и социалната политика в благотворителни акции в края на 2004 г.
6. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно правомерното прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и правилника за неговото приложение.
7. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно усвояване на средства от държавния бюджет и програма ФАР за преквалификация на безработни учители и ангажирането им с обучение на деца с увреждания.
8. Актуален въпрос от н.п. АТАНАСКА МИХАЙЛОВА ТЕНЕВА - ГАНЕВА относно изпълнението на Постановление на Министерския съвет № 63 от 11.04.1991 г. в Социално учебно-професионално заведение "Св. Георги" - гр. Пловдив.


VIII. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно използване на оживени пешеходни туристически маршрути за конен туризъм.
2. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно състоянието и перспективите по ликвидацията на екологичните последствия от рудодобивната и преработвателната дейност на открит рудник "МЕДЕТ", община Панагюрище, област Пазарджик.
3. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно съоръжение за преработване на битови отпадъци в гр. София.
4. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно предприетите мерки от Министерството на околната среда и водите за гарантиране екологичната безопасност на района и опазване здравето на населението след ликвидиране на уранодобива в минно добивно предприятие "Септемврийци", с. Смоляновци, община Монтана и предвижда ли се депо за отпадъци в този район.


IX. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно утвърждаването на областите като административно-териториални единици съгласно чл. 142-144 от Конституцията на Република България.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно реaлизацията на електронното правителство в България.
3. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно означаване на землищната граница между община Батак и община Ракитово, област Пазарджик.
4. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно Националната програма за изграждане на капацитет в уменията за проекти и партньрство с Европейския съюз.
5. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно Постановление № 47/2004 г. на Министерски съвет за приемане на Единен класификатор на длъжностите в администрацията и на Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.


X. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно Проекта "Урбанизация и социално развитие на райони с преобладаващо малцинствено население".


XI. Меглена Кунева, министър по европейските въпроси ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изисквания и процедури за назначаването на български граждани в администрацията на Европейския съюз като служители и експерти.
2. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изявление на министъра по европейските въпроси относно присъединяването на България към Европейския съюз.

На основание чл. 78, ал. 1 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски - на 2 актуални въпроса от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на образованието и науката Игор Дамянов - на 2 актуални въпроса с писмен отговор от народните представители Лъчезар Тошев, и , и Иван Николаев Иванов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на външните работи Соломон Паси.
Поради платен годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на финансите Милен Велчев.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на здравеопазването Славчо Богоев.
* На актуалните въпроси и питания, зададени към бившите вече министри, ще отговарят новите министри.
На основание чл. 78, ал. 1 от ПОДНС за най-малко 48 часа, с които министърът разполага и чл. 83, ал. 3, според който министрите отговарят лично, те ще отговарят на следващото заседание за парламентарен контрол.
Общ брой: 26 ( писмени: 16 , устни: 10 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 10
КБ: 11
ДПС: 0
СДС: 4
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 4 ( писмени: 1 , устни: 3 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 2
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно опазване на околната среда при добив на подземни богатства - варовици от находище "Козяк", гр. Сливница (връчен на 25.02.2005).

Георги Петканов, министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на питане на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно изпълнение на инструкциите за подбор и реподбор на служители от МВР (връчен на 25.02.2005).

Божидар Абрашев, бивш министър на културата:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно опазване на историческата местност от Сръбско-българската война "Козяк", гр. Сливница (връчен на 25.02.2005).

Димитър Калчев, министър на държавната администрация:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно неизпълнение на решение на Пазарджишки съд от страна на Областния управител на Пазарджик (връчен на 25.02.2005).

Нихат Кабил, министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно кадровото и финансово състояние и възможностите за развитие на "Напоителни системи" ЕАД - клон Перник (връчен на 25.02.2005).

Милко Ковачев, бивш министър на енергетиката и енергийните ресурси:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно проблем възникнал във връзка с лишаване на 1200 семейства в Русе от възможността да се снабдяват с топла вода за битови нужди (връчен на 25.02.2005).
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно преписка за закупуване на ведомствени жилища, обитавани от наематели, собственост на НЕК-ЕАД (връчен на 25.02.2005).

Васил Иванов, министър на младежта и спорта:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА относно спортните обекти и съоръжения (връчен на 25.02.2005).

Милко Ковачев, министър на икономиката:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно концесия за добив на подземни природни богатства - варовици от находище "Козяк", гр. Сливница.

Милен Велчев, министър на финансите:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно изпълнение на ПМС № 141 от 2000 г.

Игор Дамянов, министър на образованието и науката:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно конкурсите за директори на училища.

Васил Иванов, министър на младежта и спорта:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно процедурата по отписването на недвижимия имот "Хидроучастък" с. Николово, Русе от капитала на "Напоителни системи" ЕАД клон Русе и прехвърлянето му като собственост на Министерството на младежта и спорта (връчен на 25.02.2005).
===
Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 25.02.2005 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно отдаване на концесии на магистрала "Тракия".
Устен отговор в заседанието на 25.02.2005 на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно рехабилитацията на пътя Ихтиман - Самоков.
Устен отговор в заседанието на 25.02.2005 на актуален въпрос на н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изплащане на трудови възнаграждения за работа на обект "Орешково".
Устен отговор в заседанието на 25.02.2005 на актуален въпрос на н.п. ЕМИЛ ИЛИЕВ КОШЛУКОВ относно злоупотреби, извършени от "В и К" - гр. Стара Загора, свързани с прекъсване водоснабдяването на жилищни блокове в град Чирпан.
Устен отговор в заседанието на 25.02.2005 на актуален въпрос на н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ относно проектната готовност за реализиране на всеки от включените в т. 1 от Решение на Министерски съвет № 880 от 08.11.2004 г. обекти за извършване на неотложни строително-ремонтни работи на местни и общински пътища и за подобряване на водоснабдяването.
Устен отговор в заседанието на 25.02.2005 на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА и ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно състоянието на пречиствателната станция за питейни води и водоснабдителната система в село Мирково.
Устен отговор в заседанието на 25.02.2005 на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно доизграждане на главния колектор на гр. Перник.
Устен отговор в заседанието на 25.02.2005 на актуален въпрос на н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА и ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ относно нарушаване на конституционните права на собствениците на земеделски земи, подлежащи на отчуждаване по национален инфраструктурен проект - Автомагистрала "Тракия", участък ЛОТ 1 - "Оризово - Стара Загора".
Устен отговор в заседанието на 25.02.2005 на питане на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно благоустрояване на ромските квартали и подобряване на жилищната среда на ромското население.
Устен отговор в заседанието на 25.02.2005 на актуален въпрос на н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изграждане на участък от главен път Е-79.
Устен отговор в заседанието на 25.02.2005 на актуален въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно погазване на конституционните права на група граждани от гр. София, живущи на ул. "Силистра" 4; подкопаване основите на жилищната сграда на същата улица, без одобрен проект за укрепление.
Устен отговор в заседанието на 25.02.2005 на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно осигуряване на съвременно и ефективно техническо решение за обезопасяване на кръстовището - убиец в с. Драгичево, община Перник.
Устен отговор в заседанието на 25.02.2005 на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно възможностите за изплащане на възнагражденията на работилите българи на обект "Орешково" - Русия.

Форма за търсене
Ключова дума