Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
04/11/2005
Първа точка - 9.00 часа

Изслушване на министър-председателя на Република България Сергей Станишев относно Доклад на Европейската комисия от 25.10.2005 г. за степента на готовност на България и Румъния за членство в Европейския съюз и приложеното към него комюнике на Комисията.

Втора точка - 11.00 часа

Отговори на въпроси и питания

I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно противодействието на корупцията на високите етажи на властта.
2. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ и СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно изпълнение на решение на Тридесет и деветото Народно събрание от 2 октомври 2002 г. относно обвързването на срока за експлоатация на трети и четвърти блок на АЕЦ - 'Козлодуй" със социално-икономическите възможности на страната.
3. Въпрос от н.п. НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА относно политиката на правителството на Република България по увеличаване доходите на българските граждани.
4. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно изготвянето на национален план на Република България за готовност за грипна пандемия.
5. Питане от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ МАЛИНОВ относно политиката на правителството по равнопоставеността на жените и мъжете в България.
6. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно подобряване конкурентоспособността на българската икономика.
7. Питане от н.п. ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ относно липсата на правителствена програма по ключови въпроси на българската политика.
8. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно изпълнение решение на Народното събрание от 2 септември 2005 г.
9. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРАМАТАРСКИ и МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ относно мониторинговия доклад на България.


II. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ и НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно отразяването на ценовия шок върху българските граждани, фирми и общини.
2. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно допълнителен внос на тръстикова захар.


III. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно мерки за подобряване на граничния контрол и паспортно-визовия режим на Република България.


IV. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно съдбата на Военноморския музей - Варна.
2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно спортни имоти на ПФК "ЦСКА" АД.


V. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно стратегия на правителството по отношение на "Булгартабак - Холдинг".
2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно концесия за подземни богатства от находище "Чукурово", с. Габра, община Елин Пелин.
3. Питане от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно отразяване въздействието на ценовия шок върху българската икономика.
4. Въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно основанието за заплащане на такса "мощност" от потребителите на топлинна енергия през неотоплителния период.


VI. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно отразяване на въздействието на ценовия шок върху строителните фирми.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно ангажименти на Република България, произтичащи от договора за присъединяване към ЕС.
3. Въпрос от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно създаване на трудови войски.


VII. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно незачитане правото на стотици български граждани на добавка към пенсиите по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.


VIII. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно прекратяване на трудовото правоотношение на д-р Стефан Попов - директор на ЦСМП - гр. Стара Загора.
2. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно хроничен недостиг на кардиостимулатори за лечебните заведения в България.
3. Въпрос от н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ и МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно трудовите възнаграждения на медицинските специалисти в училищата.


IX. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно възстановяването на Националния парк-музей "Самуилова крепост".


X. Меглена Кунева, Министър по европейските въпроси ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно сериозните предупреждения към българското правителство в доклада на Европейската комисия.

На основание чл. 78, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на държавната политика при бедствия и аварии Емел Етем - на въпрос от народния представител Евгения Живкова;
- министърът на земеделието и горите Нихат Кабил - на въпрос от народните представители Евдокия Манева и Васил Паница.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- питане от народния представител Филип Димитров към министър-председателя на Република България Сергей Станишев;
- питане от народните представители Станислав Станилов и Тодор Батилов към министър-председателя на Република България Сергей Станишев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на транспорта Петър Мутафчиев и министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Общ брой: 12 ( писмени: 4 , устни: 8 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 3
ДПС: 1
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 8 ( писмени: 0 , устни: 8 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно намеренията на правителството за приемане на промени в наредбата по § 7 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (връчен на 04.11.2005).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно осигуряването на средства за лекарства в оставащите месеци до края на 2005 г (връчен на 04.11.2005).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно обобщените данни за заявките на онкодиспансерите за необходимите лекарства (връчен на 04.11.2005).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно провеждането на търгове за лекарства (връчен на 04.11.2005).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно заведени дела от онкоболни за недоставени лекарства (връчен на 04.11.2005).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно заплащането на неразрешени за употреба лекарства (връчен на 04.11.2005).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно задълженията на Министерството на здравеопазването към фармацевтичните компании (връчен на 04.11.2005).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно лечението на деца чрез средства, събрани от родителите им, с дадено съгласие от Министерството на здравеопазването (връчен на 04.11.2005).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно тримесечен срок за доставка на лекарства за онкоболни (връчен на 04.11.2005).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно осигуряване на средства за животоспасяващи и животоподдържащи лекарства до сключването на нов договор (връчен на 04.11.2005).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно заплащане на данъци за недвижими имоти на Симеон Сакскобургготски (връчен на 04.11.2005).

Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ относно проект BG01.03.01, финансиран по Националната програма ФАР (връчен на 04.11.2005).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно закупуване на прилежаща земя към вече закупени реално обособени части от едноетажна масивна стопанска сграда - склад (връчен на 04.11.2005).
===
На 4.11.2005 г. от 9.00 ч е проведено изслушване на министър-председателя на Република България Сергей Станишев относно Доклад на Европейската комисия от 25.10.2005 г. за степента на готовност на България и Румъния за членство в Европейския съюз и приложеното към него комюнике на Комисията.

Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 04.11.2005 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно изпълнение решение на Народното събрание от 2 септември 2005 г.
Устен отговор в заседанието на 04.11.2005 на питане на н.п. АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРАМАТАРСКИ и МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ относно мониторинговия доклад на България.
Устен отговор в заседанието на 04.11.2005 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ и СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно изпълнение на решение на Тридесет и деветото Народно събрание от 2 октомври 2002 г. относно обвързването на срока за експлоатация на трети и четвърти блок на АЕЦ - 'Козлодуй" със социално-икономическите възможности на страната.
Устен отговор в заседанието на 04.11.2005 на питане на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно противодействието на корупцията на високите етажи на властта.
Устен отговор в заседанието на 04.11.2005 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно изготвянето на национален план на Република България за готовност за грипна пандемия.
Устен отговор в заседанието на 04.11.2005 на питане на н.п. ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ относно липсата на правителствена програма по ключови въпроси на българската политика.
Устен отговор в заседанието на 04.11.2005 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно подобряване конкурентоспособността на българската икономика.
Устен отговор в заседанието на 04.11.2005 на питане на н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ МАЛИНОВ относно политиката на правителството по равнопоставеността на жените и мъжете в България.
Устен отговор в заседанието на 04.11.2005 на въпрос на н.п. НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА относно политиката на правителството на Република България по увеличаване доходите на българските граждани.

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 04.11.2005 на питане на н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ и НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно отразяването на ценовия шок върху българските граждани, фирми и общини.
Устен отговор в заседанието на 04.11.2005 на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно допълнителен внос на тръстикова захар.

Форма за търсене
Ключова дума