Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
20/01/2006
I. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно възстановяването на Националния парк-музей "Самуилова крепост".
2. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно съдбата на сградите, обявени за архитектурни паметници в гр. Плевен.
3. Въпрос от н.п. БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ относно строителството на храмова постройка - молитвен дом в землището на с. Босилково, на връх "Свобода", община Баните, в област Смолян.
4. Въпрос от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно ползването на джамията в гр. Стара Загора като действащ молитвен дом.


II. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно многобройните жалби от жители на с. Каменец, Плевенска област по повод на продължаващите 12 години кражби, побоища, малтретиране на местното население.
2. Питане от н.п. НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно противодействие на престъпления, свързани с движими паметници на културата.
3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно промените в Наредба 1-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на МПС и на ремаркета, теглени от тях.


III. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно процедурата по ОВОС на автомагистрала "Люлин".
2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно нарушаване на екологичното законодателство в с. Муселиево и с. Въбел, община Никопол.
3. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно отказа за обявяване на лесопарк "Митрополит Методий Кусев - Аязмото" в Стара Загора за защитена местност от Министерството на околната среда и водите.


IV. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно ползването на над 30 кв. км. земи включващи и горски фонд около гр. Елена в Стара планина.
2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно контрабандния внос на благородни елени от Австрия в ловни полета, стопанисвани от Национално управление на горите в Държавно дивечовъдно стопанство "Шерба" и Държавно лесничейство "Етрополе".
3. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно незаконна промяна предназначението на земята в с. Муселиево, община Никопол.
4. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно мотивите и документите, въз основа на които са върнати 68 декара в с. Борима на общинския председател на ДПС в Троян г-н Себахатин Юзеиров.


V. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно основните макроикономически параметри, касаещи състоянието на българската икономика през 2005 г.
2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно действията на правителството относно дефицита по текущата сметка.


VI. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно мерки за подобряване на законодателството.
2. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно намеренията на министъра да въведе "административен борд".


VII. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно предприетите от Министерството на икономиката и енергетиката мерки за прекратяване обгазяванията на Стара Загора и региона.
2. Въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно законността потребителите на топлинна енергия за битови нужди да плащат такса мощност, без да се договаря на база реално отопляем обем и без да се монтират измервателни уреди на границата на собственост.
3. Въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно състоянието на "Мини Бобов дол" АД.
4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно преминаване на автомагистрала "Люлин" през терена на "Мини открит въгледобив" ЕАД - Перник.
5. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно ускоряване реализацията на проекта "НАБУКО".
6. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ и ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно тежкото финансово състояние на мина "Пирин" ЕАД, гр. Симитли.


VIII. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно Наредбата по чл. 146, ал. 1 от Закона за движение по пътищата.


IX. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно проверка на действията на областните управи, свързани с връщането на част от имотите на семейството на г-н Симеон Сакскобургготски.
2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно тръжната процедура за строителството на автомагистрала "Люлин".
3. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно предприемането на мерки за възстановяване на срутения в резултат на наводненията през месец август мост над река Марица на територията на град Стамболийски.
4. Питане от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно административен капацитет за усвояване на средства.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на питане от народния представител Филип Димитров;
- заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев - на въпрос от народния представител Маруся Любчева и на питане от народния представител Бойко Великов.
На основание чл. 78, ал.4 от ПОДНС, поради отсъствието на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Владимир Кузов към министъра на вътрешните работи Румен Петков;
- въпрос от народния представител Бойко Великов към министъра на вътрешните работи Румен Петков.
Общ брой: 12 ( писмени: 4 , устни: 8 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 5
КБ: 3
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 10 ( писмени: 0 , устни: 10 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 3
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно неизпълнение служебните задължения на служители от РПУ Павликени, свързани с опазване на обществения ред (връчен на 20.01.2006).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно замърсяване на атмосферата от Завод "Фурнир" - София (връчен на 20.01.2006).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ относно статута на колежа по "Минно дело" гр. Кърджали (връчен на 20.01.2006).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно приходите в държавния бюджет от хазарта (връчен на 20.01.2006).

Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Писмен отговор на питане на н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно стратегия за развитие на летищния комплекс Пловдив (връчен на 20.01.2006).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно кадрови промени в структурите на МВР в област Благоевград (връчен на 20.01.2006).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно седалище на Асоциацията на демократичните синдикати (връчен на 20.01.2006).

Стефан Данаилов, Министър на културата:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно разпределението на учебното време в училищата по изкуствата и културата (връчен на 20.01.2006).
===
Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 20.01.2006 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно многобройните жалби от жители на с. Каменец, Плевенска област по повод на продължаващите 12 години кражби, побоища, малтретиране на местното население.
Устен отговор в заседанието на 20.01.2006 на питане на н.п. НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно противодействие на престъпления, свързани с движими паметници на културата.
Устен отговор в заседанието на 20.01.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно промените в Наредба 1-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на МПС и на ремаркета, теглени от тях.

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 20.01.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно процедурата по ОВОС на автомагистрала "Люлин".
Устен отговор в заседанието на 20.01.2006 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно нарушаване на екологичното законодателство в с. Муселиево и с. Въбел, община Никопол.
Устен отговор в заседанието на 20.01.2006 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно отказа за обявяване на лесопарк "Митрополит Методий Кусев - Аязмото" в Стара Загора за защитена местност от Министерството на околната среда и водите.

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Устен отговор в заседанието на 20.01.2006 на питане на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно ползването на над 30 кв. км. земи включващи и горски фонд около гр. Елена в Стара планина.

Стефан Данаилов, Министър на културата:
Устен отговор в заседанието на 20.01.2006 на въпрос на н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно ползването на джамията в гр. Стара Загора като действащ молитвен дом.
Устен отговор в заседанието на 20.01.2006 на въпрос на н.п. БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ относно строителството на храмова постройка - молитвен дом в землището на с. Босилково, на връх "Свобода", община Баните, в област Смолян.
Устен отговор в заседанието на 20.01.2006 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно съдбата на сградите, обявени за архитектурни паметници в гр. Плевен.
Устен отговор в заседанието на 20.01.2006 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно възстановяването на Националния парк-музей "Самуилова крепост".

Форма за търсене
Ключова дума