Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
09/03/2007
I. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно поредния провал в стратегията на българското правителство и Министерството на земеделието и горите за ликвидиране нарушенията при усвояване средствата, представени на страната ни от Програма САПАРД на Европейския съюз.
2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ, МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН и ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно екологичната обстановка в град Стара Загора, свързана с неправомерното изхвърляне на биологични отпадъци на градското сметище.
3. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно възможности за злоупотреби със средства по програма САПАРД.
4. Питане от н.п. ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ относно земеразделянето в с. Гранит, община Братя Даскалови, област Стара Загора.


II. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно липсата на слухово-речевия процесор на кохлеарните имплантантни системи (КИС), както и средства за адекватно енергийно обезпечаване в Списъка на видовете помощни средства според Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.
2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно планиране увеличаването на дела на втория стълб от пенсионното осигуряване.


III. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно проблем, свързан с условията и реда за отпускане на тест-ленти за самотестване на захар в кръвта.
2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно пропуски в Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването издадена от Министерството на здравеопазването, обн. ДВ. бр. 7 от 23 януари 2007 г.
3. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно действията на Министерството на здравеопазването и санитарните власти за предотвратяване появата на опасни за здравето храни на българския пазар и предприети санкции към виновни длъжностни лица.


IV. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ относно възможността да се изгради втори и трети пътен възел, свързващ магистрала "Тракия" с гр. Стара Загора.


V. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ относно перспективите за развитие на летище Стара Загора и възможността то да се превърне във функциониращо международно летище.
2. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно неизплащане на трудови възнаграждения, здравни и социални осигуровки на работещите в предприятие "Транспортно строителство и възстановяване" - поделение Пловдив.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин - на въпрос с писмен отговор от народния представител Мария Капон;
- министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски - на питане с писмен отговор от народния представител Мария Капон.
На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители от заседанието, се отлагат отговорите на:
- 3 въпроса от народния представител Иван Николаев Иванов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов;
- 2 въпроса от народния представител Ваньо Шарков към министъра на здравеопазването Радослав Гайдарски;
- питане от народния представител Иван Николаев Иванов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов;
- питане от народния представител Мария Капон към министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Сергей Станишев, министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, и министърът на финансите Пламен Орешарски.
Поради ангажимент с международно участие - посещение на министъра на вътрешните работи на Словашката Република у нас, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на вътрешните работи Румен Петков.
Общ брой: 9 ( писмени: 4 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Общ брой: 11 ( писмени: 0 , устни: 11 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 4
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 6
Смесени: 4
Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ относно финансирането и сроковете за изпълнение на АМ "Люлин" и Околовръстен път - София (връчен на 09.03.2007).

Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Писмен отговор на питане на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно неприетата наредба от Министерския съвет за прилагане Закона за изменение и допълнение на Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти (обн. ДВ, бр. 15 от 1992 г.) (връчен на 09.03.2007).

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на питане на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно сателитната комуникация между МВнР и задграничните дипломатически представителства на Репиблика България (връчен на 09.03.2007).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно прекратяване собствеността на държавата в съсобствен недвижим имот (връчен на 09.03.2007).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно държавното заплащане на труда и условията, при които работят частнопрактикуващите ветеринарни лекари (връчен на 09.03.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно заплащане на труда на практикуващите ветеринарни лекари за манипулации от държавния имунопрофилактичен план (връчен на 09.03.2007).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно текущото състояние на детско-юношески фолклорен ансамбъл "Орфей", Смолян (връчен на 09.03.2007).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно възможности за пенсиониране чрез осигурителни вноски за "откупуване на стаж". (връчен на 09.03.2007).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно изготвянето на проект и изграждане на подпорни стени и канализационна мрежа по улиците на село Жижево, община Сатовча, област Благоевград (връчен на 16.03.2007).
Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно статута на Рилските гори, притежавани към момента от г-н Симеон Сакскобургготски и изключването им от Проекта НАТУРА 2000 (връчен на 09.03.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно концесия на скално находище в района на "Мугла - Изток", в землището на с. Мугла, община Смолян (връчен на 09.03.2007).
===
Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Устен отговор в заседанието на 09.03.2007 на въпрос на н.п. АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ относно перспективите за развитие на летище Стара Загора и възможността то да се превърне във функциониращо международно летище.
Устен отговор в заседанието на 09.03.2007 на въпрос на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно неизплащане на трудови възнаграждения, здравни и социални осигуровки на работещите в предприятие "Транспортно строителство и възстановяване" - поделение Пловдив.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 09.03.2007 на въпрос на н.п. АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ относно възможността да се изгради втори и трети пътен възел, свързващ магистрала "Тракия" с гр. Стара Загора.

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Устен отговор в заседанието на 09.03.2007 на питане на н.п. ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ относно земеразделянето в с. Гранит, община Братя Даскалови, област Стара Загора.
Устен отговор в заседанието на 09.03.2007 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно възможности за злоупотреби със средства по програма САПАРД.
Устен отговор в заседанието на 09.03.2007 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно поредния провал в стратегията на българското правителство и Министерството на земеделието и горите за ликвидиране нарушенията при усвояване средствата, представени на страната ни от Програма САПАРД на Европейския съюз.
Устен отговор в заседанието на 09.03.2007 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ, МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН и ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно екологичната обстановка в град Стара Загора, свързана с неправомерното изхвърляне на биологични отпадъци на градското сметище.

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 09.03.2007 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно планиране увеличаването на дела на втория стълб от пенсионното осигуряване.

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 09.03.2007 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно действията на Министерството на здравеопазването и санитарните власти за предотвратяване появата на опасни за здравето храни на българския пазар и предприети санкции към виновни длъжностни лица.
Устен отговор в заседанието на 09.03.2007 на питане на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно проблем, свързан с условията и реда за отпускане на тест-ленти за самотестване на захар в кръвта.

Форма за търсене
Ключова дума