Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
09/05/2008
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на правителството по отношение на контрабандата и корупцията в митниците.
2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно мерки срещу корупцията.
3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно неизпълнени отговорности на Министерски съвет по случая с изчезналото дете Съвестин.
4. Въпрос от н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно бездействието на министър-председателя Сергей Станишев по предписанията от Решение № 65 от 12.07.2007 г. на Комисията за борба с корупцията към Народното събрание относно дейността на Главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива" към Държавната агенция за метрологически и технически надзор.


II. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно обезлесяването и безразборната сеч на Средна Сърнена гора.
2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно унищожаването на полезащитните горски пояси в Силистренско.


III. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ относно уволнението на директора на СОУ "Христо Ботев" , гр. Русе.
2. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА и СЪБИ ДАВИДОВ СЪБЕВ относно създаване на условия за полагане на зрелостни изпити от ученици със зрителни и слухови увреждания.


IV. Михаил Миков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. НЕСРИН МУСТАФА УЗУН относно някои прояви на етническа и верска нетърпимост.
2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно грубото полицейско насилие, приложено спрямо народни представители, активисти на ПП "АТАКА" и граждани на 27.03.2008 г..


V. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно статута на недвижими имоти, задоволяващи жилищна нужда на граждани и безконтролната търговия, осъществявана с тях от страна на областните управители.


VI. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно предприетите мерки за строителството на АМ"Струма".
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката за осъществяване на връзки на населените места в страната със строящите се магистрали.


VII. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно продължаващо строителство в границите на предвидената за включване в Натура 2000 зона "Иракли - Емине".
2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно управление на водите.
3. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на околната среда и водите по отношение издаването на комплексни разрешителни за индустриални обекти, които са източник на големи атмосферни замърсявания.
4. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно административния капацитет на Министерството на околната среда и водите.
5. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно опазване на Къдроглавия пеликан в България.
6. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно непречистване на отпадъчни води от "Балканфарма" - Дупница.


VIII. Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно усвояване на европейските средства за селско стопанство.
2. Въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно предприети действия от Министерството на земеделието и продоволствието за приемане на критерии за избор на проекти по програма "Рибарство и аквакултури".
3. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно мерките против разпространението и продажбата в търговската мрежа на фалшиви биохрани и биопродукти чрез използване на етикети, съдържащи невярна и заблудаваща информация.


IX. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно стратегията на Министерството на труда и социалната политика относно необходимостта от спешни мерки за увеличаване на пенсиите. Нови моменти в социалната политика на България през 2008 г. като член на Европейския съюз, съгласно изискванията на приетата през м. март 2000 г. Лисабонска стратегия.
2. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно необходимостта от спешно решение на проблема с дома за стари хора с физически увреждания в гр. Провадия.


X. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и ИВАН АТАНАСОВ КОЛЧАКОВ относно изпълнението на Закона за здравното осигуряване.


На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
Министърът на земеделието и храните Валери Цветанов на:
- въпрос от народния представител Иван Николаев
Иванов относно оземляване на безимотни и малоимотни граждани;
- въпрос от народния представител Станислав Станилов относно унищожаването на полезащитните горски пояси в Силистренско.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов - на въпрос от народния представител Димитър Димитров относно кадровата политика на министерството.
На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Борислав Китов към министър-председателя на Република България Сергей Станишев относно приемане на Позитивния лекарствен списък;
- два въпроса от народните представители Мартин
Димитров и Иван Сотиров към министъра на вътрешните работи Михаил Миков относно липсата на постоянна охрана на Западния парк в София, и относно неспазването на забраната за движение на каруци в София;
- въпрос от народния представител Димитър Димитров към министъра на държавната администрация и административната реформа Николай Василев относно нарушения на Закона за държавния служител;
- въпрос от народния представител Мартин Димитров към министъра на икономиката и енергетикта Петър Димитров относно неучастие на България в европейската инициатива за подобряване на законодателството;
- питане от народния представител Тодор Кумчев към министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров относно състояние и предпоставки за възстановяване на уронодобива в Република България;
- питане от народния представител Стела Банкова към министъра на отбраната Николай Цонев относно политиката на министерството по отношение на реализирането на военните мисии в чужбина;
- въпрос от народния представител Митко Димитров към министъра на отбраната Николай Цонев относно приватизацията на "Терем";
- въпрос от народния представител Димитър Димитров към министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов относно контрол на министерството във връзка с нарушения в дейността на РДНСК;
- въпрос от народния представител Мартин Димитров към министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров относно необосновано увеличение на продуктовата такса за опаковки.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за
парламентарен контрол не може да участва министърът на здравеопазването Евгений Желев.
Общ брой: 23 ( писмени: 6 , устни: 17 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 8
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Общ брой: 13 ( писмени: 1 , устни: 12 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 5
Смесени: 0
Румен Петков, бивш Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно нанесеният побой от служители на Първо РПУ - гр. Стара Загора на 13.2.2008 г. над Иван Николаев Кожухаров (офицер от резерва - служба "Сигурност - ВП и ВКР") (връчен на 09.05.2008).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно грубо нарушаване на трудовото законодателство на Република България от страна на комбината Кремиковци (връчен на 09.05.2008).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно заповед за възлагане на комисия да предложи концепция за извеждане на психологическия подбор в автомобилния транспорт от дейностите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (връчен на 09.05.2008).
Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРИЯ СТАНЧЕВА ВЪЛКАНОВА относно възстановяване на земеделски земи от Общинска служба "Земеделие и гори" в местността "Герле" в землището на село Дряново, община Лъки, Пловдивска област (връчен на 09.05.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно замени на земеделски земи от Държавен поземлен фонд за 2007 г (връчен на 09.05.2008).
===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 09.05.2008 на въпрос на н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно мерки срещу корупцията.
Устен отговор в заседанието на 09.05.2008 на питане на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на правителството по отношение на контрабандата и корупцията в митниците.
Устен отговор в заседанието на 09.05.2008 на въпрос на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно бездействието на министър-председателя Сергей Станишев по предписанията от Решение № 65 от 12.07.2007 г. на Комисията за борба с корупцията към Народното събрание относно дейността на Главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива" към Държавната агенция за метрологически и технически надзор.

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 09.05.2008 на въпрос на н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно обезлесяването и безразборната сеч на Средна Сърнена гора.
Устен отговор в заседанието на 09.05.2008 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно унищожаването на полезащитните горски пояси в Силистренско.

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 09.05.2008 на въпрос на н.п. ДЕНИЦА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА и СЪБИ ДАВИДОВ СЪБЕВ относно създаване на условия за полагане на зрелостни изпити от ученици със зрителни и слухови увреждания.
Устен отговор в заседанието на 09.05.2008 на въпрос на н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ относно уволнението на директора на СОУ "Христо Ботев" , гр. Русе.

Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:
Устен отговор в заседанието на 09.05.2008 на питане на н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно статута на недвижими имоти, задоволяващи жилищна нужда на граждани и безконтролната търговия, осъществявана с тях от страна на областните управители.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 09.05.2008 на питане на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно предприетите мерки за строителството на АМ"Струма".

Михаил Миков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 09.05.2008 на питане на н.п. НЕСРИН МУСТАФА УЗУН относно някои прояви на етническа и верска нетърпимост.
Устен отговор в заседанието на 09.05.2008 на въпрос на н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно грубото полицейско насилие, приложено спрямо народни представители, активисти на ПП "АТАКА" и граждани на 27.03.2008 г..

Форма за търсене
Ключова дума