Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
21/09/2001
I. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България ще отговори на:

Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно член на правителството, картотекиран като нещатен сътрудник на Държавна сигурност.II. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно действията на правителството за разрешаване проблема "Горубсо-Мадан".III. Костадин Паскалев, заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно координацията по програмата "ИСПА" и изпълнението на проектите през 2001 г.IV. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно неизплащането на работните заплати на учителите.На основание чл. 78, ал. З и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:

- заместник министър-председателят и министър на труда и социалната политика Лидия Шулева - на актуален въпрос от народния представител Емилия Масларова;

- министърът на образованието и науката Владимир Атанасов - на питане от народните представители Димитър Кумбуров и Иван Николаев Иванов.

Форма за търсене
Ключова дума