Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
06/02/2009
I. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на извънредните ситуации ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката за рационалното и прозрачно разходване на средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т. 4 на ЗДБ за 2008 г., за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

II. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТОЯН ВИТАНОВ ВИТАНОВ относно промяна разписанието на движение на влакове № 2601 и № 2602.

2. Въпрос от н.п. АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР относно ситуацията с изграждането на коридор № 8 и реализацията на програмата за развитие на пригранична и трансдържавна инфраструктура за страните от региона на западните Балкани.

3. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно становище относно наличието на синя зона в София и проблемите на транспорта, свързани със столицата през последните три месеца.

4. Въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно тарифа за таксите, събирани от Национална агенция "Пътна инфраструктура".

5. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно политиката на Министерството на транспорта по отношение застраховките, сключвани от търговски дружества, собственост на Министерството на транспорта.

III. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно абразия и ерозионни процеси по бреговете на Северното Черноморие.

2. Въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно действия на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по вече сключени договори за изпълнение на проекти със спрени европейски средства.

3. Въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно бъдещето на "Земенски пролом".

4. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно недопустимото приключване на обявения от Българското правителство "Ограничен конкурс за проект за придобиване на устройствена концепция за изработването на подробен устройствен план за изграждане на многофункционален комплекс - вторичен столичен център".

5. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно предоставена общeствена поръчка на стойност 400 хил.лв. без конкурс, а с договаряне без обявление обучението на антикорупционни практики на служителите в разплащателната агенция по ФАР в МРРБ.

IV. Евгений Желев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно действията на правителството и в частност на Министерството на здравеопазването за контролиране на вноса на опасни за здравето храни.

2. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно изпълнението на мерките, предвидени в Националната стратегия за борба с наркотиците.

3. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА относно обезпечаване лечението на хората в будна кома.

V. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство за запазване на финансовата стабилност през първото полугодие на 2009 г.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно нарушение на данъчното законодателство.

3. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на българското правителство и в частност на Министерството на финансите за финансиране на политическите партии след решението на парламента за увеличаване на държавната субсидия на 5%.

4. Въпрос от н.п. РУМЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ относно показателя за числеността на персонала за делегираната от държавата дейност "Общинска администрация" при Община Бургас.

VI. Михаил Миков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно политиката на МВР за осигуряване правото на защита на гражданите.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ относно инцидент в центъра на град Русе.

VII. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно бъдещето на резиденция "Магнолия" - Хисаря.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров е поискал отлагане на отговори със седем дни на два въпроса от народните представители Минчо Христов, и Мария Капон и на три питания от народните представители Минчо Христов, Яне Янев и Димитър Абаджиев.
На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Тодор Кумчев, се отлага отговор на негово питане към министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин, министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова, министърът на земеделието и храните Валери Цветанов, и министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Поради предварително планирано участие във външнополитическа проява, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Сергей Станишев.
.
.
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно изразходваните средства от Министерството на външните работи по бюджетния излишък за 2008 г (връчен на 6 февруари 2009 г.).Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:Писмен отговор на на питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно признаване на доказателства за професионална квалификация, удостоверяващи завършено обучение за магистър-фармацевти от български граждани в Република Украйна (връчен на 6 февруари 2009 г.).Пламен Орешарски, Министър на финансите:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно политиката на правителството за намаляването на фискалния резерв от 11,7 млрд.лв. на 21 ноември 2008 г.на 7,5 млрд.лв. на 23 декември 2008 г. (връчен на 6 февруари 2009 г.).Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на на питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно проблеми с изпълнение на Национална програма "В подкрепа на майчинството" в обхвата на Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив от началото на 2009 г. (връчен на 6 февруари 2009 г.).Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на на питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно политиката на Министерството на земеделието и храните в подкрепа на захарната индустрия в страната (връчен на 6 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ, относно промяна на статут на земеделски земи (връчен на 6 февруари 2009 г.).Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно строителството на ваканционен хотелски комплекс в санитарно-охранителна зона (връчен на 6 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно нарушаване на заповед РД-30 от 24.1.1995г (връчен на 6 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно разплатени средства по програма "ИСПА" (връчен на 6 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно строителство в Природен парк "Странджа" (връчен на 6 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ, относно принадлежност на земеделски земи към Натура 2000 (връчен на 6 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно разрешения за микровълнова стерилизация (връчен на 6 февруари 2009 г.).Евгений Желев, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно индивидуалния план на Министерството на здравеопазването за справяне с кризата (връчен на 6 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно извършена проверка на НМКЦ от контролни органи на Министерството на здравеопазването (връчен на 6 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЗЛАТКО ТОНЕВ ЗЛАТЕВ, относно спешна нужда от бъбречна трансплантация на млад човек (връчен на 6 февруари 2009 г.).

===Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на извънредните ситуации:Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2009 г. на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно политиката за рационалното и прозрачно разходване на средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т. 4 на ЗДБ за 2008 г., за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2009 г. на питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно абразия и ерозионни процеси по бреговете на Северното Черноморие.Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2009 г. на въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА, относно действия на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по вече сключени договори за изпълнение на проекти със спрени европейски средства.Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2009 г. на въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА, относно бъдещето на "Земенски пролом".Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2009 г. на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно недопустимото приключване на обявения от Българското правителство "Ограничен конкурс за проект за придобиване на устройствена концепция за изработването на подробен устройствен план за изграждане на многофункционален комплекс - вторичен столичен център".Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2009 г. на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно предоставена общeствена поръчка на стойност 400 хил.лв. без конкурс, а с договаряне без обявление обучението на антикорупционни практики на служителите в разплащателната агенция по ФАР в МРРБ.Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2009 г. на въпрос от н.п. СТОЯН ВИТАНОВ ВИТАНОВ, относно промяна разписанието на движение на влакове № 2601 и № 2602.Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2009 г. на въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно становище относно наличието на синя зона в София и проблемите на транспорта, свързани със столицата през последните три месеца.Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2009 г. на въпрос от н.п. АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР, относно ситуацията с изграждането на коридор № 8 и реализацията на програмата за развитие на пригранична и трансдържавна инфраструктура за страните от региона на западните Балкани.Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2009 г. на въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ, относно тарифа за таксите, събирани от Национална агенция "Пътна инфраструктура".Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2009 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ, относно политиката на Министерството на транспорта по отношение застраховките, сключвани от търговски дружества, собственост на Министерството на транспорта.Евгений Желев, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2009 г. на въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно действията на правителството и в частност на Министерството на здравеопазването за контролиране на вноса на опасни за здравето храни.
Форма за търсене
Ключова дума