Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
11/07/2002
I. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изоставането на законодателната програма на Министерския съвет.

II. Неждет Моллов, министър без портфейл ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно предприетите действия в общините Долна Митрополия и Гулянци, област Плевен в резултат на наводнения след обилни дъждове довели до унищожаване на пътни настилки, разрушаване на домове и наводнения на общински и частни имоти.

III. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:
1. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно освобождаването на управителите на клон гр. Благоевград и клон гр. Кюстендил на "Електроразпределение"-ЕАД София област.
2. Актуален въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ относно изграждането на хидроенергиен възел "Цанков камък".

IV. Меглена Кунева, министър по европейските въпроси ще отговори на:
Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно преговорните позиции на Република България в процеса на присъединяване към Европейския съюз.

V. Костадин Паскалев, заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
1. Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно реализацията на средствата, отпуснати от световната банка за преструктуриране и развитие на В и К дружествата в България (т. нар. воден заем).
2. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно държавната политика по отношение на незаконното строителство.
3. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно освобождаването на управителя на "Пътно поддържане" - Карлово ЕООД.

VI. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно съдбата на регистрираните между 1980 и -1990 г. български задгранични фирми и дружества.
2. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно руските имоти в България.
3. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно финансирането на проекта BG 0004.02 "Инвестиране в бизнесинкубатори в райони с индивидуален упадък" заради непрозрачна и "нечиста" процедура.
4. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно възнаграждението на управляващия директор на "Сибикар Карели Елеватори" АД.
5. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно приватизацията на "Булгартабак холдинг" АД.
6. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ БОРИСОВ и ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно мерки на Министерството на икономиката за членството на Република България в Европейската патентна организация.
7. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно състоянието на "Балканкар-Дунав" АД - гр. Лом.
8. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно отношението на Министерството на икономиката към ликвидацията на "ЕКОЕЛ" - ЕАД - гр. Плевен.
9. Актуален въпрос от н.п. БЛАГОВЕСТ ХРИСТОВ СЕНДОВ относно приватизацията на "Булгартабак-Холдинг" - АД.

VII. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика ще отговори на

Питане от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ЦЕРОВСКИ относно концепция по проблемите на заетостта.

VIII. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно мерките на МВР за справяне с полицейската бруталност над задържани лица.
2. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно действията на МВР по охраната на рода Зрънкови от град Видин.
3. Питане от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ относно изявление на министъра на вътрешните работи за престъпление на обект "Кетевска махала" град Смолян.

IX. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:
1. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно недостатъци в Наредбата за обменните бюра.
2. Актуален въпрос от Н.П.ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно мотивите за уволнения в Агенция "Бюро за финансово разузнаване".
3. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно смяната на директора на ТДД - Пазарджик.

Х. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно следствено дело срещу заместник-министър Марио Димитров.
2. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно мотивите за предлагането на г-н Петър Манджуков за награждаване с орден "Стара планина".

XI. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно компроментираната реколта от есенни култури на площ от 250 хил. дка в землищната на общините Козлодуй, Оряхово, Мизия и Хайредин.
2. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно промяната на статута на земеделски земи.
3. Питане от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно преодоляване на пречките пред дейността на българските селскостопански производители.
4. Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно държавната политика за гарантиране на интересите на българските зърнопроизводители.

XII. Владимир Атанасов, министър на образованието и науката ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ и ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно ангажиментите на Министерството на образованието и науката за осигуряване на нормални условия за учебната 2002/2003 година на училището в град Мъглиж, Старозагорска област.

XIII. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:
Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно гарантиране на правата в областта на интелектуалната собственост.

На основание чл. 78, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски - на актуален Въпрос от народните представители Йордан Бакалов и Иво Цанев;
- министърът на финансите Милен Велчев - на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков;
- министърът на здравеопазването Божидар Финков - на актуален въпрос от народните представители Ирина Бокова и Кръстьо Петков и на 3 актуални въпроса с писмен отговор от народните представители Васил Калинов, Ангел Найденов и Иво Атанасов.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народния представител Стойко Танков, се отлага отговора на негов актуален въпрос от министъра на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев.
Форма за търсене
Ключова дума