Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
19/07/2002
I. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ и ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ относно изпълнението на Закона за защита на класифицираната информация.

II. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:
1. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно руските имоти в България.
2. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно възнаграждението на управляващия директор на "Сибикар Карели Елеватори" АД.
3. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ БОРИСОВ и ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно мерки на Министерството на икономиката за членството на Република България в Европейската патентна организация.
4. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно състоянието на "Балканкар-Дунав" АД - гр. Лом.
5. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно отношението на Министерството на икономиката към ликвидацията на "ЕКОЕЛ" - ЕАД - гр. Плевен.
6. Актуален въпрос от н.п. БЛАГОВЕСТ ХРИСТОВ СЕНДОВ относно приватизацията на "Булгартабак-Холдинг" - АД.
7. Актуален въпрос от н.п. РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА относно противоречивата информация в публичното пространство относно интереси, свързани с приватизацията на "Булгартабак холдинг" АД.
8. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно конкретни мерки на правителството за насочване на инвестиции в област Монтана и за социално-икономическото й развитие.
9. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно материалната база на ЦВПК ЕООД, гр. София.

III. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ЛЮБЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ относно мотивацията на офицерите.

IV. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:
Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно гарантиране на правата в областта на интелектуалната собственост.

V. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно мерките на МВР за справяне с полицейската бруталност над задържани лица.
2. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно действията на МВР по охраната на рода Зрънкови от град Видин.
3. Питане от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ относно изявление на министъра на вътрешните работи за престъпление на обект "Кетевска махала" град Смолян.

VI. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно компроментираната реколта от есенни култури на площ от 250 хил. дка в землищата на общините Козлодуй, Оряхово, Мизия и Хайредин.
2. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно промяната на статута на земеделски земи.
3. Питане от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно преодоляване на пречките пред дейността на българските селскостопански производители.
4. Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно държавната политика за гарантиране на интересите на българските зърнопроизводители.
5. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно цените на земеделските продукти.

VII. Владимир Атанасов, министър на образованието и науката ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ и ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно ангажиментите на Министерството на образованието и науката за осигуряване на нормални условия за учебната 2002/2003 година на училището в град Мъглиж, Старозагорска област.
2. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно прекратяване на трудовия договор на ръководителя на Националния детски комплекс - с. Равда, Бургаска област.
3. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно спешни ремонти в 160 държавни училища.

VIII. Божидар Финков, министър на здравеопазването ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ИРИНА ГЕОРГИЕВА БОКОВА и КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно незаконното обсебване на Специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация.

IX. Неждет Моллов, министър без портфейл ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно дейността на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и подмяната на зърно в него, извършена в периода юли 2001 г. - юли 2002 г.

Х. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ТАНКОВ относно ползването на топлинната енергия от гражданите в големите градове.

XI. Костадин Паскалев, заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ и ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно построяване на мост над река Турийска, община Павел Баня.
2. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно реституция на имот в границите на архитектурен резерват.


Поради годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на финансите Милен Велчев и министърът на правосъдието Антон Станков.
Форма за търсене
Ключова дума