Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
09/07/2010
I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно нанесен побой и унищожени вещи от страна на служители на Министерството на вътрешните работи.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно борбата с комарите.

II. Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно въвеждането на лимити на болниците.

2. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно отказ на общински, държавни и частни лечебни заведения в област Стара Загора да подпишат предлагания им анекс на вече подписан индивидуален договор за оказване на медицинска помощ по медицински пътеки по НЗОК.

3. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно възможността за формиране на екипи от центровете за спешна медицинска помощ и базирането им на натоварени пътни участъци по време на активния летен сезон.

4. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно възстановяване честотата на пътувания за консултации на пациентите със сърдечни трансплантации.

5. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно позицията на Министерството на здравеопазването по препоръка на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа 1930/2010 за забрана на продажбите и използването на електронното звукоизлъчващо устройство "Москито".

6. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно закриване на отделения в МБАЛ в Ловеч, Троян и Тетевен.

III. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно проекта по ИСПА "Интегриран проект за водния сектор на гр.Сливен".

IV. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ и БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ относно приложението на разпоредбата на § 23 от Преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и издаване на решения за оземляване на безимотни и малоимотни граждани в землището на Община Исперих, Област Разград.

V. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изпълнение на изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз.

2. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно заплаха за живота и собствеността на гражданите при добива на въглища от открития рудник "Република" - Перник.

VI. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно доизграждане на кейовата стена по брега на р. Дунав при гр. Лом.

VII. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ относно проблемите по заплащането на извършеното строителство на обект "ФОС Ново село".

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно стопанисването на военни имоти, намиращи се на територията на община Самоков.

3. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно изразени намерения за участие на Република България в системата за противоракетна отбрана.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на питане от народния представител Георги Пирински;
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на въпрос от народния представител Плавен Орешарски;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на 4 въпроса от народните представители Четин Казак, Михаил Михайлов (2 въпроса), и Пенко Атанасов, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Цвета Георгиева;
- министърът на външните работи Николай Младенов - на въпрос от народния представител Атанас Мерджанов;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на въпрос от народния представител Анна Янева;
- министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова - на 4 въпроса от народните представители Ваньо Шарков, Мая Манолова, Янаки Стоилов, и Кирчо Димитров и Ваньо Шарков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.
На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на въпрос от народния представител Петър Димитров;
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов - на въпрос от народните представители Румен Петков и Спас Панчев.
.
.
Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно концепцията за разработване на Националната програма за развитие (връчен на 9 юли 2010 г.).Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ, относно необходимите финансови средства за обезпечаване на Областния психиатричен диспансер във Велико Търново (връчен на 9 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно предоставена информация на Оли Рен за неизпълнени договори от предишното правителство (връчен на 9 юли 2010 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ, относно неизплатени 2,6 млн. лв. по ОП "Регионално развитие" на МРРБ по спечелен проект от националния паметник на културата - читалище "Надежда" - Велико Търново (връчен на 9 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно приложимостта на чл.93,ал.2 от Наредба № 7 за Правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (НУОВТУЗ), издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (връчен на 9 юли 2010 г.).Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно клинични изследвания на нови лекарства (връчен на 9 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ, относно кадровия ресурс на Министерството на здравеопазването (връчен на 9 юли 2010 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно разплащане на проекти по САПАРД (връчен на 9 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно проект "Рехабилитация на уличното осветление на територията на община "Сливо поле" на стойност около 2 млн. лв. по мярка 322 "Развитие и обновяване на селата" (връчен на 9 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно рекотструкция на път в община Павликени по програмата за развитие на селските региони (връчен на 9 юли 2010 г.).Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно осигуряване на честота 169 МНz в Националния план на радиочестотите за работа на слухови и други помощни апарати (връчен на 9 юли 2010 г.).Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно източване на електроразпределителните предприятия чрез "изнасяне" на услуги (връчен на 9 юли 2010 г.).

===Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 9 юли 2010 г. на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно нанесен побой и унищожени вещи от страна на служители на Министерството на вътрешните работи.Устен отговор в заседанието на 9 юли 2010 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно борбата с комарите.Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 9 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно доизграждане на кейовата стена по брега на р. Дунав при гр. Лом.Аню Ангелов, Министър на отбраната:Устен отговор в заседанието на 9 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ, относно проблемите по заплащането на извършеното строителство на обект "ФОС Ново село".Устен отговор в заседанието на 9 юли 2010 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно стопанисването на военни имоти, намиращи се на територията на община Самоков.Устен отговор в заседанието на 9 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно изразени намерения за участие на Република България в системата за противоракетна отбрана.Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 9 юли 2010 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно въвеждането на лимити на болниците.Устен отговор в заседанието на 9 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно отказ на общински, държавни и частни лечебни заведения в област Стара Загора да подпишат предлагания им анекс на вече подписан индивидуален договор за оказване на медицинска помощ по медицински пътеки по НЗОК.Устен отговор в заседанието на 9 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно възможността за формиране на екипи от центровете за спешна медицинска помощ и базирането им на натоварени пътни участъци по време на активния летен сезон.Устен отговор в заседанието на 9 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно възстановяване честотата на пътувания за консултации на пациентите със сърдечни трансплантации.Устен отговор в заседанието на 9 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно позицията на Министерството на здравеопазването по препоръка на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа 1930/2010 за забрана на продажбите и използването на електронното звукоизлъчващо устройство "Москито".Устен отговор в заседанието на 9 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно закриване на отделения в МБАЛ в Ловеч, Троян и Тетевен.Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Устен отговор в заседанието на 9 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно проекта по ИСПА "Интегриран проект за водния сектор на гр.Сливен".Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 9 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ и БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ, относно приложението на разпоредбата на § 23 от Преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и издаване на решения за оземляване на безимотни и малоимотни граждани в землището на Община Исперих, Област Разград.Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Устен отговор в заседанието на 9 юли 2010 г. на питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изпълнение на изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз.Устен отговор в заседанието на 9 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно заплаха за живота и собствеността на гражданите при добива на въглища от открития рудник "Република" - Перник.
Форма за търсене
Ключова дума