Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
30/07/2010
I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно правителствената политика за възстановяване на собствеността на държавни имоти.

2. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно финансиране на участието на държавната компания "НЕК" в проекта "Горна Арда".

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно въвеждане на нов данък върху застрахователните премии.

4. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно изготвяне на наредба на Министерски съвет по чл. 24, ал. 10 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно доклад на министър-председателя за участието на Република България в Европейския съюз.

II. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно финансови злоупотреби на Министерството на бедствията и авариите по време на управлението на тройната коалиция.

2. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно наводнението в гр. Съединение, обл. Пловдив.

III. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно състоянието на недовършения булевард "България" в град Русе.

2. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно изплащане на обезщетения за отнети земи.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно довършването на 2-километровата отсечка Бяла-Русе.

4. Въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК относно актуалното състояние, свързано с рехабилитацията и ремонта на някои пътища от републиканската пътна мрежа в Шуменска област.

5. Въпрос от н.п. МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ и ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ относно проектната готовност, осигуряването на финансиране и срока за започване на изпълнението на строително-монтажни работи на автомагистрала "Струма" (въпрос на същата тема е задал и народния представител Иван Николаев Иванов).

6. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно предприетите мерки за доизграждане на автомагистрала "Струма" ( въпрос на същата тема са задали и народните представители Митко Захов и Любен Татарски).

7. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ВЯРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ, ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА и ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ относно изграждането на пътен възел Бургас - Средец - Созопол /пътен възел "Бургас-Юг"/ (въпрос на същата тема е задал и народният представител Стоян Иванов).

8. Въпрос от н.п. СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ относно изграждане на пътен възел "Бургас-Юг" /Бургас - Средец - Созопол/ ( въпрос на същата тема са задали и народните представители Иван Вълков, Димитър Петров, Вяра Петрова, Стоян Гюзелев, Галина Милева-Георгиева и Иван Алескиев).

9. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно степента на реализация на структурните промени и изграждане на органите за управление в сектор "Водоснабдяване и канализация" в Република България.

10. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно гарантиране изпълнението на схемите по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г.".

11. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонт на пътя между Видин и Връшка чука.

12. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно утвърждаване на проект и приемане на решение за отстраняване на авария на мостово съоръжение на републиканския път между Вършец и Враца.

13. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно рехабилитация на пътя Берковица - София през прохода "Петрохан".

14. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ относно ремонтни дейности на републикански път ІІ-62, в участъка Самоков - Дупница.

15. Въпрос от н.п. АНАСТАС ВАСИЛЕВ АНАСТАСОВ, АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ СТОЙКОВ и СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ относно осигуряване на необходимите средства за реконструкция на път ІІ-53 „граница с ОПУ Сливен – о.п. Ямбол – Победа – Челник – Тамарино – Войника – граница с ОПУ Бургас”, път ІІІ-536 „о.п. Ямбол – Роза – Ботево – Меден кладенец – Скалица – Овчи кладенец” и на път І-7 „Маршал – об.п. Ямбол – Лесово – граница с Р Турция.

IV. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно събирането на здравно-осигурителните вноски от НОИ.

2. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно забавено плащане на семейните помощи за деца.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно увеличаване на средствата за социално подпомагане в актуализацията на Бюджет 2010 г.

4. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за гарантиране навременното получаване от гражданите на обезщетения при заболяване.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно възможността за закупуване на осигурителен стаж, съгласно новата концепция за пенсионна реформа.

V. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно бъдещето на "Интендантското обслужване" ЕАД.

2. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно критерии за степените на риск при участие в операции и мисии извън територията на страната.

VI. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ и ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК относно проведен конкурс за директор на СОУ "Д-р Петър Берон", с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен.

VII. Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно обещаното увеличение с 10% на трудовите възнаграждения в системата на спешната помощ.

2. Въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК относно методика за изготвяне на Областна здравна карта във връзка с изготвянето на Национална здравна карта и преструктурирането на лечебните заведения за болнична помощ в област Шумен.

3. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно необходимостта от мерки по отношение на медицински персонал, с наличие на алкохол в кръвта по време на дежурство.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно финансиране на дейностите по преструктуриране на болнични заведения.

5. Въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ относно резултатите от проверка на Изпълнителна агенция "Медицински одит" в 20 болници.

VIII. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно закриване на държавен балет "Арабеск".

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно закриване или редуциране на видинската Филхармония.

3. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно закриването на филхармонията в град Русе.

4. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ относно обединяване на Държавния музикален театър "Стефан Македонски" и Балетно студио "Арабеск" в т.нар. Софийски център за музика и балет.

5. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно преобразуване на Оперно-филхармоничното дружество - Пловдив в Пловдивска филхармония и закриване на оперния театър.

6. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно бъдещото преобразуване на оперно-филхармонично дружество - Русе в Държавна опера - Русе.

7. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН, ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА, ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ и НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно намеренията на Министерството на културата относно бъдещето на Държавния музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова" - Кърджали и Държавния музикално-драматичен театър " "Назъм Хикмет" - Разград.

IX. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно действия на Министерството на околната среда и водите във връзка с установяване на получено финансиране за изграждането на водопровод в община Аврен, Варненска област.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно прилаганата политика и конкретните мерки на Министерството на околната среда и водите при съчетаване на опазването на биологичното разнообразие и защита на живота и поминъка на хората в планинските райони.

3. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно отказано финансиране на проекти за гр. Стамболийски, Пловдиска област.

X. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно отводнително-напоителна система "Беленската низина".

2. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно размера на субсидиите за 2010 г. на фермерите - собственици на животни, попадащи в Националния генофонд /НГ/ в животновъдството.

3. Питане от н.п. ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните към институтите от структурата на Селскостопанската академия.

4. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно изпълнение на задълженията на министъра на земеделието и храните по чл. 82 от Закона за генетично модифицираните организми, във връзка със започване на процедура по чл. 75 от закона.

5. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на Министерството на земеделието и храните по усвояване на европейските фондове по Програмата за развитие на селските райони.

6. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ относно проблеми при издаване на документи за право на собственост за имоти от землища, с одобрена кадастрална карта по Закона за кадастъра и имотния регистър на територията на община Самоков.

7. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно отказ на ДФ "Земеделие" за финансиране на инвестиционни проекти.

8. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно забавяния на плащания на фирмите, поддържащи картите на възстановената собственост на земеделските земи.

9. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно отказ от сключване на допълнителни споразумения.

XI. Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно бъдещето на "Български пощи" ЕАД.

2. Питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно преобладаващите турски радиостанции по българското Черноморие.

XII. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно постигнатите договорености по цената на природния газ.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно постигнатите резултати по проекта "Белене".

3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изграждането на трансграничните връзки на българската газопреносна мрежа със съседните страни.

4. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно удължаване на лицензите за експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй".

5. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно проучвания за наличие на шистов газ в страната.

6. Въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно резултатите от преговорите по проекта "Южен поток".

7. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно възможностите за присъединяване на фотоволтаични и ветрогенераторни централи към електроразпределителните мрежи.

8. Въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно доставки на природен газ за България.

9. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно проект "Горна Арда".

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на питане от народния представител Димчо Михалевски;
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на питане от народните представители Яне Янев, Тодор Великов и Емил Василев;
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Мая Манолова и на питане от народния представител Яне Янев.
Поради служебни ангажименти от международен характер, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на външните работи Николай Младенов.
В заседанието за парламентарен контрол, поради ползване на полагаем годишен отпуск не може да участва министърът на правосъдието Маргарита Попова.
.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно наличие на здравни грижи в Дома за временно настаняване на чужденци - Бусманци (връчен на 30 юли 2010 г.).Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА и ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно жалба на ЕТ "Свилен Кръстев" -Враца (връчен на 30 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно събираемостта на здравно-осигурителните вноски по чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (връчен на 30 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно предприетите мерки за подпомагане на събираемостта на здравно-осигурителните вноски (връчен на 30 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно бордове на фирми с държавно участие (връчен на 30 юли 2010 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнението на проектите, финансирани по програмите Транзитни пътища ІV, Транзитни пътища V и проекта за рехабилитация на пътна инфраструктура, съфинансиран от Световната банка (връчен на 30 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно Оперативна програма "Регионално развитие" (връчен на 30 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно финансиране на довършителни работи по пътен възел "Качица" град Велико Търново (връчен на 30 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, относно спиране на всички ремонти на републиканската пътна мрежа (връчен на 30 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. АСПАРУХ БОЧЕВ СТАМЕНОВ, относно резултати от дейността на ВиК операторите през 2009 г (връчен на 30 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно строителни дейности по реализацията на проект "Енергийно оползотворяване на р. Искър чрез изграждане на девет МВЕЦ в руслото на реката, на територията на общините Своге и Мездра" (връчен на 30 юли 2010 г.).Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно конкурса "Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области" (връчен на 30 юли 2010 г.).Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно размерът на натрупаните задължения на лечебните заведения (връчен на 30 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА, относно действията на Министерството на здравеопазването по сигнал на граждани във връзка със смърт на пациент в болницата в гр. Монтана (връчен на 30 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно методиката за изготвяне на областна здравна карта във връзка с изготвянето на национална здравна карта и преструктурирането на лечебните заведения за болнична помощ в област Шумен (връчен на 30 юли 2010 г.).Вежди Рашидов, Министър на културата:Писмен отговор на питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно мерките, които предприема Министерството на културата за защита на мегалитните паметници на древната цивилизация по нашите земи (връчен на 30 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно съхраняване на археологичния обект /кромлех/, разкрит в могилата при с. Старо Железаре (връчен на 30 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. НЕЛИ ИВАНОВА КАЛНЕВА-МИТЕВА, относно прилагане на чл.44,ал.3 от Закона за обществените библиотеки (връчен на 30 юли 2010 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно строителни дейности по реализацията на проект "Енергийно оползотворяване на водите на р. Искър чрез изграждане на девет МВЕЦ в руслото на реката, на територията на общините Своге и Мездра" (връчен на 30 юли 2010 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно нарушения на трудовото законодателство в ДФ "Земеделие" (връчен на 30 юли 2010 г.).Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно закриване на пощенски клонове в гр. Сандански (връчен на 30 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно законосъобразност в действията на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (връчен на 30 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ, относно таксиметровите превози (връчен на 30 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно дейността на Авиоотряд 28 (връчен на 30 юли 2010 г.).

===Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 30 юли 2010 г. на питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА, относно правителствената политика за възстановяване на собствеността на държавни имоти.Устен отговор в заседанието на 30 юли 2010 г. на питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно финансиране на участието на държавната компания "НЕК" в проекта "Горна Арда".Устен отговор в заседанието на 30 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ, относно въвеждане на нов данък върху застрахователните премии.Устен отговор в заседанието на 30 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно изготвяне на наредба на Министерски съвет по чл. 24, ал. 10 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.Устен отговор в заседанието на 30 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно доклад на министър-председателя за участието на Република България в Европейския съюз.Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 30 юли 2010 г. на питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно финансови злоупотреби на Министерството на бедствията и авариите по време на управлението на тройната коалиция.Устен отговор в заседанието на 30 юли 2010 г. на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно наводнението в гр. Съединение, обл. Пловдив.Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 30 юли 2010 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно състоянието на недовършения булевард "България" в град Русе.Устен отговор в заседанието на 30 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, относно актуалното състояние, свързано с рехабилитацията и ремонта на някои пътища от републиканската пътна мрежа в Шуменска област.Устен отговор в заседанието на 30 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно изплащане на обезщетения за отнети земи.Устен отговор в заседанието на 30 юли 2010 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно довършването на 2-километровата отсечка Бяла-Русе.Устен отговор в заседанието на 30 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ВЯРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ, ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА и ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ, относно изграждането на пътен възел Бургас - Средец - Созопол /пътен възел "Бургас-Юг"/ (въпрос на същата тема е задал и народният представител Стоян Иванов).Устен отговор в заседанието на 30 юли 2010 г. на въпрос от н.п. МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ и ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ, относно проектната готовност, осигуряването на финансиране и срока за започване на изпълнението на строително-монтажни работи на автомагистрала "Струма" (въпрос на същата тема е задал и народния представител Иван Николаев Иванов).Устен отговор в заседанието на 30 юли 2010 г. на въпрос от н.п. СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ, относно изграждане на пътен възел "Бургас-Юг" /Бургас - Средец - Созопол/ ( въпрос на същата тема са задали и народните представители Иван Вълков, Димитър Петров, Вяра Петрова, Стоян Гюзелев, Галина Милева-Георгиева и Иван Алескиев).Устен отговор в заседанието на 30 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно утвърждаване на проект и приемане на решение за отстраняване на авария на мостово съоръжение на републиканския път между Вършец и Враца.Устен отговор в заседанието на 30 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно рехабилитация на пътя Берковица - София през прохода "Петрохан".Устен отговор в заседанието на 30 юли 2010 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно ремонт на пътя между Видин и Връшка чука.Устен отговор в заседанието на 30 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно предприетите мерки за доизграждане на автомагистрала "Струма" ( въпрос на същата тема са задали и народните представители Митко Захов и Любен Татарски).Устен отговор в заседанието на 30 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ, относно ремонтни дейности на републикански път ІІ-62, в участъка Самоков - Дупница.Устен отговор в заседанието на 30 юли 2010 г. на въпрос от н.п. АНАСТАС ВАСИЛЕВ АНАСТАСОВ, АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ СТОЙКОВ и СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ, относно осигуряване на необходимите средства за реконструкция на път ІІ-53 „граница с ОПУ Сливен – о.п. Ямбол – Победа – Челник – Тамарино – Войника – граница с ОПУ Бургас”, път ІІІ-536 „о.п. Ямбол – Роза – Ботево – Меден кладенец – Скалица – Овчи кладенец” и на път І-7 „Маршал – об.п. Ямбол – Лесово – граница с Р Турция.
Форма за търсене
Ключова дума