Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
25/02/2011

Парламентарен контрол

І. Разисквания по питането на народните представители Драгомир Стойнев и Емилия Масларова към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно компенсиране на ръста на цените чрез системата за сициално подпомагане.
.
.
Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно действия на Областния управител на Област Варна, довели до парализиране на функциите на Община Белослав (връчен на 25 февруари 2011 г.).Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно съмнения за непрофесионално поведение на служители на МВР в гр.Хасково (връчен на 25 февруари 2011 г.).Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ, относно търговия с български брейди облигации в периода 2001 - 2003 г (връчен на 25 февруари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно сигнал за извършени нарушения от ръководството на специализирана болница за активно лечение по онкология (връчен на 25 февруари 2011 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно цялостната политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в изпълнение на решения на Народното събрание, отнасящи се до имоти, държавната собственост върху които е предмет на спор или които са във владение на частни лица (връчен на 25 февруари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно приемане на Общ устройствен план на Община Шабла (връчен на 25 февруари 2011 г.).Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно работата в спешна медицинска помощ с пациенти, употребяващи психоактивни вещества (връчен на 25 февруари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно възможността в България да бъде инсталирана апаратура "Кибер нож" за лечение на тумори на труднодостъпни места (връчен на 25 февруари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно функционирането на Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2011 г (връчен на 25 февруари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно въвеждане в действие на "Централизирана информационна система за отпускане на медикаменти по реда на Наредба № 34" (връчен на 25 февруари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно състоянието на звената за Спешна медицинска помощ в област Перник (връчен на 25 февруари 2011 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА, относно изплащане на средства за селскостопанската 2009/2010 г. от директните плащания на площ от Европейския съюз и националните доплащания (връчен на 25 февруари 2011 г.).===
Форма за търсене
Ключова дума