Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
19/03/2011
Парламентарен контрол - 19 март 2011 г., събота (извънредно заседание) - 9.00 часа


I. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно кадровата политика в структурите на Министерството на земеделието и храните.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно минимални прагове на качеството на храните.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изплащането на обект "Реконструкция на водоснабдителната система на община Брегово".

4. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно спечелени проекти от институти в системата на Селскостопанска академия по Фонд "Научни изследвания".

5. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно държавните помощи и доплащанията за единица обработваема площ.

II. Маргарита Попова, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно кандидатура на Република България за съдия в Общия съд на Европейския съюз.

2. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно проблема за доверието в правосъдието в България.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно проблеми във функционирането на Търговския регистър.

III. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно нагласата на училищни ръководства да прикриват инциденти с ученици.

IV. Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно некоректна таксиметрова дейност.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно развитието на пристанищата във Варна и Бургас.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно реализация на проектите в Оперативна програма "Транспорт".

4. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на управляващия орган в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в областта на развитие на транспорта, и в частност на пътната инфраструктура.

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно функционирането на железопътната линия Левски - Троян.

6. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно кадровата политика в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

V. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГУЩЕРОВ и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно състоянието на пътен тунел при град Дупница на път І - 1, София - Благоевград - Кулата /328 км 100 до 328 км 375/.

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно рехабилитация на пътя от разклона на път ІІ - 66 до с. Винарово /път ІV - 66066/, община Чирпан.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонт на пътя Видин-Кула-Връшка Чука.

4. Въпрос от н.п. ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ, ВЯРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА и ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно реконструкция на път І-9 "Слънчев бряг - Бургас".

5. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно кадровата политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в основните структури, прилагащи държавната политика във ВиК сектора и в пътния сектор.

VI. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно намеренията на Министерството на отбраната по придобиване на нов многоцелеви изтребител за нуждите на ВВС.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов - на 2 въпроса от народните представители Четин Казак и Ремзи Осман, и Александър Радославов;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов - на 3 въпроса от народните представители Мая Манолова, Хасан Адемов и Нигяр Джефер, и Корнелия Нинова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на въпрос от народния представител Милена Христова, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Мутафчиев;
- министърът на външните работи Николай Младенов - на въпрос от народния представител Борислав Стоянов;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на въпрос от народния представител Спас Панчев.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от ПОДНС, се отлагат отговорите на:
- питане от народния представител Антон Кутев към министър-председателя на Република България Бойко Борисов;
- въпрос от народните представители Атанас Камбитов и Георги Андонов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев.
.
.
===Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 19 март 2011 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГУЩЕРОВ и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, относно състоянието на пътен тунел при град Дупница на път І - 1, София - Благоевград - Кулата /328 км 100 до 328 км 375/.Устен отговор в заседанието на 19 март 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно рехабилитация на пътя от разклона на път ІІ - 66 до с. Винарово /път ІV - 66066/, община Чирпан.Устен отговор в заседанието на 19 март 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно ремонт на пътя Видин-Кула-Връшка Чука.Устен отговор в заседанието на 19 март 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ, ВЯРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА и ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, относно реконструкция на път І-9 "Слънчев бряг - Бургас".Устен отговор в заседанието на 19 март 2011 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно кадровата политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в основните структури, прилагащи държавната политика във ВиК сектора и в пътния сектор.Аню Ангелов, Министър на отбраната:Устен отговор в заседанието на 19 март 2011 г. на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, относно намеренията на Министерството на отбраната по придобиване на нов многоцелеви изтребител за нуждите на ВВС.Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Устен отговор в заседанието на 19 март 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно кандидатура на Република България за съдия в Общия съд на Европейския съюз.Устен отговор в заседанието на 19 март 2011 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно проблема за доверието в правосъдието в България.Устен отговор в заседанието на 19 март 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно проблеми във функционирането на Търговския регистър.Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Устен отговор в заседанието на 19 март 2011 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно нагласата на училищни ръководства да прикриват инциденти с ученици.Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 19 март 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно кадровата политика в структурите на Министерството на земеделието и храните.Устен отговор в заседанието на 19 март 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно минимални прагове на качеството на храните.Устен отговор в заседанието на 19 март 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно спечелени проекти от институти в системата на Селскостопанска академия по Фонд "Научни изследвания".Устен отговор в заседанието на 19 март 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно държавните помощи и доплащанията за единица обработваема площ.Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Устен отговор в заседанието на 19 март 2011 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ, относно некоректна таксиметрова дейност.Устен отговор в заседанието на 19 март 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно развитието на пристанищата във Варна и Бургас.Устен отговор в заседанието на 19 март 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно реализация на проектите в Оперативна програма "Транспорт".Устен отговор в заседанието на 19 март 2011 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на управляващия орган в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в областта на развитие на транспорта, и в частност на пътната инфраструктура.Устен отговор в заседанието на 19 март 2011 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно функционирането на железопътната линия Левски - Троян.Устен отговор в заседанието на 19 март 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно кадровата политика в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".Форма за търсене
Ключова дума