Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
25/03/2011
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК и РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН относно неправомерно деяние, извършено в Областна дирекция на МВР - Кърджали.

2. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ относно работата на Министерството на вътрешните работи по случаи на обири, кражби от домовете на вещи и животни на 21 жители на с. Динково, община Ружинци, Видинска област.

3. Питане от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ, ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ и ВЯРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА относно увеличаване броя на щатните полицаи в Районно управление "Полиция" - Несебър.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно компенсиране и заплащане на полагания от държавните служители в Министерството на вътрешните работи извънреден и нощен труд.

II. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно "Национална програма за подобряване жилищните условия на ромите за периода 2005-2015 г." и проекта "Изграждане на социални жилища за нуждаещите се ромски семейства".

2. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ и ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ относно данни за материалите, влагани в долните пластове на конструкцията на насипите в Лот 2 от АМ "Тракия".

III. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно напредъка по изпълнение на приоритетни оси ПО З - подобряване на качеството на образованието, и ПО 4 - подобряване на достъпа до образование, по Оперативна програма "Човешки ресурси".

IV. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно записи на заповед в полза на Министерството на здравеопазването.

2. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно финансирането на болнични заведения в Благоевград.

3. Въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ и НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно финансирането на лечебните заведения за болнична помощ в Разградска област през 2011 г.

4. Питане от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно идеите за нова Концепция за спешната помощ в Република България.

V. Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно извършване на ремонтни работи на централна гара Русе и подлеза на гарата в периода 2005 - 2008 г.

2. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно извършените проверки от ДАИ за легитимността на превозвачите на автобусните линии от община Перник до гр. София.

VI. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно необходимостта от преоценка на сеизмичната безопасност при строежа на атомни електроцентрали в България след земетресението в Япония.

2. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно защитата на потребителите, ползващи услуги на мобилни оператори в Република България.

VII. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ относно авариен ремонт на Кораба - музей "Дръзки" - паметник на културата от национално значение.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов - на въпрос от народните представители Георги Божинов и Янаки Стоилов;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на 5 въпроса от народните представители Ваньо Шарков, Иван Костов и Екатерина Михайлова, Меглена Плугчиева, и Пенко Атанасов (2 въпроса);
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на 3 въпроса от народните представители Иван Костов и Екатерина Михайлова, Муса Палев, и Четин Казак;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на 2 въпроса от народните представители Георги Пирински, и Любомир Владимиров и Димитър Карбов;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов - на 4 въпроса от народните представители Хасан Адемов, Мая Манолова, Петър Хлебаров, и Ангел Найденов;
- министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков - на въпрос от народния представител Михаил Михайлов;
- министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев - на 2 въпроса от народните представители Георги Божинов и Асен Гагаузов.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народните представители Атанас Камбитов и Георги Андонов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев;
- въпрос от народния представител Любомир Иванов към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, и министърът на външните работи Николай Младенов.
.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно жалба от д-р Карина Сълова с вх. № М 18 8239/30.11.2010 г (връчен на 25 март 2011 г.).Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ, относно информация за заложените приходи, извършените разходи и необходимата осигурителна вноска в проценти за пълно покриване на разходите извършени под формата на осигурителни плащания за кадровите военнослужещи през 2010 г (връчен на 25 март 2011 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно строителството на нов мост на р.Стряма на пътя ІІ-56 свързващ Пловдив с Брезово (връчен на 25 март 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА СТАНИСЛАВОВА, относно изискванията по Компонент 2, чрез процедура за директно предоставяне BG161РО001/4.1-05/2011 от приоритетна ос 4 "Местно развитие и сътрудничество" на Опиративна програма Регионално развитие (връчен на 25 март 2011 г.).Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно повишаването на минималния осигурителен праг за професията медицинска сестра (връчен на 25 март 2011 г.).Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно лишаване от достъп на българските граждани до обществена информация, публикувана на официалната интернет страница на Министерството на правосъдието (връчен на 25 март 2011 г.).Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА СТАНИСЛАВОВА, относно включването на МБАЛ Белоградчик ЕООД в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез процедура за директно предоставяне ВG161РО001/4.1-05/2011 (връчен на 25 март 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно заповед за дисциплинарно уволнение на д-р Карина Сълова - директор на ЦСМП - гр. Враца (връчен на 25 март 2011 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно наказателно постановление срещу кмета на с. Слащен, община Сатовча, Благоевградска област (връчен на 25 март 2011 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно жалба на животновъди от гр. Две Могили, област Русе (връчен на 25 март 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно изплащане на присъдена сума на Трифон Трифонов (връчен на 25 март 2011 г.).Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно енергоразпределителните дружества (връчен на 25 март 2011 г.).===Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 25 март 2011 г. на въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК и РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН, относно неправомерно деяние, извършено в Областна дирекция на МВР - Кърджали.Устен отговор в заседанието на 25 март 2011 г. на въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ, относно работата на Министерството на вътрешните работи по случаи на обири, кражби от домовете на вещи и животни на 21 жители на с. Динково, община Ружинци, Видинска област.Устен отговор в заседанието на 25 март 2011 г. на питане от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ, ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ и ВЯРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, относно увеличаване броя на щатните полицаи в Районно управление "Полиция" - Несебър.Устен отговор в заседанието на 25 март 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно компенсиране и заплащане на полагания от държавните служители в Министерството на вътрешните работи извънреден и нощен труд.Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 25 март 2011 г. на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно "Национална програма за подобряване жилищните условия на ромите за периода 2005-2015 г." и проекта "Изграждане на социални жилища за нуждаещите се ромски семейства".Устен отговор в заседанието на 25 март 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ и ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ, относно данни за материалите, влагани в долните пластове на конструкцията на насипите в Лот 2 от АМ "Тракия".Аню Ангелов, Министър на отбраната:Устен отговор в заседанието на 25 март 2011 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно авариен ремонт на Кораба - музей "Дръзки" - паметник на културата от национално значение.Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Устен отговор в заседанието на 25 март 2011 г. на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно напредъка по изпълнение на приоритетни оси ПО З - подобряване на качеството на образованието, и ПО 4 - подобряване на достъпа до образование, по Оперативна програма "Човешки ресурси".Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 25 март 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно записи на заповед в полза на Министерството на здравеопазването.Устен отговор в заседанието на 25 март 2011 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно финансирането на болнични заведения в Благоевград.Устен отговор в заседанието на 25 март 2011 г. на въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ и НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР, относно финансирането на лечебните заведения за болнична помощ в Разградска област през 2011 г.Устен отговор в заседанието на 25 март 2011 г. на питане от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР, относно идеите за нова Концепция за спешната помощ в Република България.Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Устен отговор в заседанието на 25 март 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно извършване на ремонтни работи на централна гара Русе и подлеза на гарата в периода 2005 - 2008 г.Устен отговор в заседанието на 25 март 2011 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно извършените проверки от ДАИ за легитимността на превозвачите на автобусните линии от община Перник до гр. София.Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Устен отговор в заседанието на 25 март 2011 г. на питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно необходимостта от преоценка на сеизмичната безопасност при строежа на атомни електроцентрали в България след земетресението в Япония.Устен отговор в заседанието на 25 март 2011 г. на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно защитата на потребителите, ползващи услуги на мобилни оператори в Република България.
Форма за търсене
Ключова дума