Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
01/04/2011
Парламентарен контрол - 9.00 часа

I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките, които е развивал министърът без портфейл, отговарящ за Агенцията за българите в чужбина.

2. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно пътувания в страната на министър-председателя през 2010 и до 25.03.2011 г.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно Решението на Министерския съвет по Пакта за Еврото, взето "на подпис".

II. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно значителното нарастване на престъпността в Северозападна България.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ относно откази за приемане на документи от служители на МВР, в това число на Дирекция "Миграция", за продължаване валидността на издадени Разрешения за продължително пребиваване на чужди граждани във връзка с изменения в Закона за чужденците в Република България.

3. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно рискове за националната сигурност.

4. Въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно назначението на Орлин Тодоров за началник БОП - Велико Търново, и извършени проверки по неговата дейност.

5. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно засилване общественото недоволство и усложняване на криминогенната обстановка в с. Сотиря и вилна зона "Изток" -община Сливен.

6. Въпрос от н.п. ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ относно посегателствата върху православен параклис на гр. Белица, обл. Благоевград.

III. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно състоянието и бъдещето на "Напоителни системи" ЕАД.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно действия на Министерството на земеделието и храните за защита на държавния интерес за възстановяване на собствеността върху държавни земи и гори.

3. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно позицията на България при формиране на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз за периода 2014-2020 г.

4. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно плановете на министерството за развитието на животновъдството в района на Странджа (на същата тема са зададени - питане от народния представител Калина Крумова, и въпрос от народните представители Стоян Гюзелев, Димитър Бойчев, Иван Вълков, Галина Милева, Иван Алексиев и Вяра Петрова).

5. Питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно ситуацията с разпространението на шап у нас и последствията за българските фермери (на същата тема са зададени - 2 въпроса от народния представител Пенко Атанасов, и от народните представители Стоян Гюзелев, Димитър Бойчев, Иван Вълков, Галина Милева, Иван Алексиев и Вяра Петрова).

6. Въпрос от н.п. СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ и ВЯРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА относно мерките, които приема Министерството на земеделието и храните за ограничаване огнищата от шап по животните и перспективите за развитието на млечното и месодайното животновъдство в Странджа (на същата тема са зададени - питане от народния представител Калина Крумова, и въпрос от народния представител Пенко Атанасов).

7. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно идеята за преместване на Министерството на земеделието и храните.

IV. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно образователната политика на Министерството на образованието, младежта и науката спрямо българската общност в чужбина и особено в страните на Европейския съюз.

V. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ относно критерии за определяне на лечебни заведения за болнична помощ, които да бъдат субсидирани за интензивно лечение.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно финансиране на болничната помощ в област Кюстендил за 2011 г.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ относно ситуацията в Окръжна болница Стара Загора.

4. Питане от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ и МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно медицинската помощ на гражданите в общините.

5. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно освобождаването на Управителя на СБАЛББ гр. Перник.

6. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно функционирането на болничната помощ в град Дупница.

7. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно увеличение на работните заплати на медицинските сестри в МБАЛ "Св. Петка", гр. Видин.

VI. Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно провеждане на приятелска футболна среща България-Естония.

VII. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ относно създаване на компенсационен фонд за покриване на щети при управление на европроекти.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ относно проект по ИСПА - Интегриран проект за воден сектор на гр.Сливен.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно усвояването на средства по ОП "Околна среда".

VIII. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно прилагането на Закона за пътищата.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно действия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за защита на държавния интерес за възстановяване на собствеността върху държавни имоти.

3. Въпрос от н.п. МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ относно изграждане на пътя Гоце Делчев - Звъничево.

IX. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно осигуряване на заетост на безработни лица и предоставяне на качествена грижа за деца от 1 до 5-годишна възраст.

2. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно причините за трайната безработица.

X. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ и ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно бездействието и злоупотребите на ЧЕЗ, ЕВН и Е.ОН при задължително изкупуване на трафопостовете, изградени от предприемачи и граждани в новопостроени и стари обекти.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно упражняване правата на държавата при участие в управлението на Лукойл-Нефтохим.

3. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ и ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ относно дължимите от Енергоразпределителните дружества 450 млн. лв. към Република България.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно решението за замразяване на смесите с биодизел до края на 2011г.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на правосъдието Маргарита Попова - на въпрос от народния представител Камен Петков;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на 2 въпроса от народните представители Меглена Плугчиева, и Митхат Метин, на 2 питания от народния представител Калина Крумова, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Корнелия Нинова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на въпрос с писмен отговор от народния представител Корнелия Нинова;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Любомир Иванов;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков - на въпрос от народния представител Мая Манолова.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, се отлага отговорът на въпрос от народния представител Четин Казак към министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на външните работи Николай Младенов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.
.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно изпълнение на РМС № 180/1.04.2010г. (връчен на 1 април 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно състоянието на Областната дирекция на вътрешните работи-Благоевград, реда и методите на работа в нея и възможностите й да работи за противодействие на престъпността в региона (връчен на 1 април 2011 г.).Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно изпълнение на РМС № 180/01.04.2010 г. (връчен на 1 април 2011 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА, относно прилагането на Закона за устройство на територията във връзка с § 4а от ПРЗ на ЗСПЗЗ (връчен на 1 април 2011 г.).Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно изпълнение на РМС № 180 / 1.04.2010 г (връчен на 1 април 2011 г.).Аню Ангелов, Министър на отбраната:Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно изпълнение на РМС № 180 / 1.04.2010 г (връчен на 1 април 2011 г.).Николай Младенов, Министър на външните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно изпълнение на РМС № 180/1.04.2010г. (връчен на 1 април 2011 г.).Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно изпълнение на РМС № 180 / 1.04.2010 г (връчен на 1 април 2011 г.).Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно изпълнение на РМС № 180 / 1.04.2010 г (връчен на 1 април 2011 г.).Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно изпълнение на РМС № 180/1.04.2010г. (връчен на 1 април 2011 г.).Вежди Рашидов, Министър на културата:Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно Изпълнение на РМС № 180/1.04.2010г. (връчен на 1 април 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ, относно участие на български творци в организирания от Форума на славянските култури концерт на народната славянска музика в Щаб-квартирата на Обединените нации в Ню Йорк на 24 май 2011г. (връчен на 1 април 2011 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно изпълнение на РМС № 180 / 1.04.2010 г (връчен на 1 април 2011 г.).Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно изпълнение на РМС № 180 / 1.04.2010 г (връчен на 1 април 2011 г.).Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно Изпълнение на РМС № 180/1.04.2010г. (връчен на 1 април 2011 г.).Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно изпълнение на РМС № 180/01.04.2010 г. (връчен на 1 април 2011 г.).Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно изпълнение на РМС № 180/01.04.2010 г. (връчен на 1 април 2011 г.).===Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно политиките, които е развивал министърът без портфейл, отговарящ за Агенцията за българите в чужбина.Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно пътувания в страната на министър-председателя през 2010 и до 25.03.2011 г.Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно Решението на Министерския съвет по Пакта за Еврото, взето "на подпис".Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно значителното нарастване на престъпността в Северозападна България.Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ, относно откази за приемане на документи от служители на МВР, в това число на Дирекция "Миграция", за продължаване валидността на издадени Разрешения за продължително пребиваване на чужди граждани във връзка с изменения в Закона за чужденците в Република България.Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ, относно назначението на Орлин Тодоров за началник БОП - Велико Търново, и извършени проверки по неговата дейност.Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно рискове за националната сигурност.Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно засилване общественото недоволство и усложняване на криминогенната обстановка в с. Сотиря и вилна зона "Изток" -община Сливен.Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на въпрос от н.п. ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ, относно посегателствата върху православен параклис на гр. Белица, обл. Благоевград.Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно образователната политика на Министерството на образованието, младежта и науката спрямо българската общност в чужбина и особено в страните на Европейския съюз.Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ, относно критерии за определяне на лечебни заведения за болнична помощ, които да бъдат субсидирани за интензивно лечение.Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно финансиране на болничната помощ в област Кюстендил за 2011 г.Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно освобождаването на Управителя на СБАЛББ гр. Перник.Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на питане от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ и МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно медицинската помощ на гражданите в общините.Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно функционирането на болничната помощ в град Дупница.Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ, относно ситуацията в Окръжна болница Стара Загора.Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно увеличение на работните заплати на медицинските сестри в МБАЛ "Св. Петка", гр. Видин.Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно състоянието и бъдещето на "Напоителни системи" ЕАД.Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА, относно действия на Министерството на земеделието и храните за защита на държавния интерес за възстановяване на собствеността върху държавни земи и гори.Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно позицията на България при формиране на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз за периода 2014-2020 г.Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно плановете на министерството за развитието на животновъдството в района на Странджа (на същата тема са зададени - питане от народния представител Калина Крумова, и въпрос от народните представители Стоян Гюзелев, Димитър Бойчев, Иван Вълков, Галина Милева, Иван Алексиев и Вяра Петрова).Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно идеята за преместване на Министерството на земеделието и храните.Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно ситуацията с разпространението на шап у нас и последствията за българските фермери (2 въпроса на същата тема са зададени от народния представител Пенко Атанасов и народните представители Стоян Гюзелев, Димитър Бойчев, Иван Вълков, Галина Милева, Иван Алексиев и Вяра Петрова).Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на въпрос от н.п. СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ и ВЯРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, относно мерките, които приема Министерството на земеделието и храните за ограничаване огнищата от шап по животните и перспективите за развитието на млечното и месодайното животновъдство в Странджа (на същата тема са зададени - питане от народния представител Калина Крумова, и въпрос от народния представител Пенко Атанасов).Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:Устен отговор в заседанието на 1 април 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно провеждане на приятелска футболна среща България-Естония.
Форма за търсене
Ключова дума