Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
15/04/2011
Парламентарен контрол - 9.00 часа

Министър-председателят на Република България Бойко Борисов ще отговаря след 11.00 часа.

I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно политиката на доходите на правителството.

II. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно сигнали за нарушение на Закона за движение по пътищата от кмета на община Две могили, Русенска област.

2. Питане от н.п. ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ относно политиката на Министерството на вътрешните работи за структурни и организационни реформи на СДВР, най-голямата териториална дирекция в страната.

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за преустановяване на организираните боеве с кучета.

4. Въпрос от н.п. АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ относно издаването и подмяната на българските документи за самоличност в района на гр. Гоце Делчев.

5. Въпрос от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно бягството на задържан турски кораб от териториалните води на България.

6. Въпрос от н.п. МОНИКА ХАНС ПАНАЙОТОВА относно напредъка на Република България в процеса на присъединяване към Шенгенското пространство.

7. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ относно нарастващата агресия на крайни ислямистки и неоосманистки кръгове и намесата им във вътрешните работи на Република България.

III. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно споразумение с Швейцария за съдействие при разкриване на банкова тайна.

2. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно изразходваните средства от фискалния резерв за периода юли 2009 - март 2011 г.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно извършване на проверка от Националната агенция по приходите на имотното състояние на г-н Андрей Иванов - председател на Столичния общински съвет.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно влошаването на стопанската конюнктура в страната през март 2011г.

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно изплащане на компенсации по Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

IV. Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ относно статута на ски-пистите, собственост на Министерството на физическото възпитание и спорта на територията на курорта Боровец.

V. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно решението за замразяване на смесите с биодизел до края на 2011г.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно влошаването на стопанската конюнктура в страната през март 2011 г.

3. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно увеличението на цените на цимента от производителите.

VI. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно прилагането на Закона за пътищата.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно действия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за защита на държавния интерес за възстановяване на собствеността върху държавни имоти.

3. Въпрос от н.п. МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ относно изграждане на пътя Гоце Делчев - Звъничево.

4. Въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК относно актуалното състояние, свързано с рехабилитацията и ремонта на някои пътища от републиканската пътна мрежа в Шуменска област.

5. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно подадени от общините справки за регистрацията на етажната собственост.

VII. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за постепенно увеличаване на минималната работна заплата до средното ниво в ЕС.

2. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ относно функционирането и финансовото обезпечаване на професионално обучение "Аз мога" в рамките на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

3. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно изпълнението на договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г.

VIII. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно възможностите за придобиване на научна степен "доктор".

IX. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно недостиг на квалифицирани кадри в здравните заведения.

2. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно субсидирането на центровете за кожно-венерически заболявания (ЦКВЗ).

X. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно уведомителни писма за санкции за мери и пасища.

2. Питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно продължаващо поголовно изсичане на горите у нас.

3. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно позиция на Министерството на земеделието и храните по изследването на БАН за демографските перспективи пред българското село.

4. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно цената на хляба след въвеждането на БДС "България".

5. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно директните плащания и санкциите, които се налагат на земеделските производители.

6. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ относно дейността на Селскостопанската академия.

XI. Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно въздушни кабелни и съобщителни мрежи.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на въпрос от народния представител Антон Кутев;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов - на 5 въпроса от народните представители Михаил Михайлов (2 въпроса), Анна Янева, Михаил Миков, и Мая Манолова и Янаки Стоилов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на въпрос от народния представител Антон Кутев;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова - на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на въпрос от народния представител Петър Димитров;
- министърът на културата Вежди Рашидов - на 2 въпроса от народния представител Петър Курумбашев.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от ПОДНС, се отлагат отговорите на:
- питане от народния представител Георги Пирински към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков;
- питане от народния представител Георги Пирински към министъра на външните работи Николай Младенов;
- въпрос от народния представител Георги Пирински към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков;
- въпрос от народния представител Митхат Метин към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на външните работи Николай Младенов.
.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно действия на Министерството на вътрешните работи спрямо криминално проявени лица (връчен на 15 април 2011 г.).Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно наличните лицензирани складове на течни горива в страната (връчен на 15 април 2011 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно изпълнение на РМС № 180 / 1.04.2010 г (връчен на 15 април 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно несъгласуване на графици за провеждане на обществени поръчки по договори за реализиране на проекти по ОП "Регионално развитие" (връчен на 15 април 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изграждането на скоростни градски магистрали (връчен на 15 април 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно фирмите,участващи в изпълнението на Лотове 2, 3 и 4 на АМ "Тракия" (връчен на 15 април 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно промени в адресните регистрации на българските граждани в Кюстендилска област (връчен на 15 април 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно промени в адресните регистрации на българските граждани през 2009 г (връчен на 15 април 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно промени в адресните регистрации на българските граждани за периода 1 септември 2010 г. - 31 януари 2011 г (връчен на 15 април 2011 г.).Николай Младенов, Министър на външните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно политическата криза и заплахата за цивилното население в Кот Д' Ивоар (връчен на 15 април 2011 г.).Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно снабдяването с лекарства за онкоболни (връчен на 15 април 2011 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ, относно запълването на празнотата в правната уредба относно вещно-правните отношения между държавата и инвеститора при ползване на воден обект по реда на Закона за водите и прилагането на механизма, заложен в Закона за ползване на воден обект за изграждане на руслови малки водноелектрически централи /МВЕЦ/ с въведените след това ограничения и забрани в плановете за управление на речните басейни (връчен на 15 април 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно изграждането на пречисвателна станция за отпадни води - гр. Козлодуй (връчен на 15 април 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно реализиране на проект за интегрирано управление на водите - гр. Оряхово и с. Селановци, Врачанска област (връчен на 15 април 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно въвеждане на биокомпонента в състава на течните горива (връчен на 15 април 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно извеждане от експлоатация на ТЕЦ "Брикел" (връчен на 15 април 2011 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на питане от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно разпределението на средствата по мярка "Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони (връчен на 15 април 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ, относно жалба на Сдружение "Напредък-2008" /УРН 363525/, с. Овчарово, общ. Търговище (връчен на 15 април 2011 г.).Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ и ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно дължимите от Енергоразпределителните дружества 450 млн. лв. към държавата (връчен на 15 април 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, относно актуална информация относно апортирания в капитала на "Национална компания индустриални зони" ЕАД имот в местността "Военно поделение" (връчен на 15 април 2011 г.).===Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно политиката на доходите на правителството.Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно сигнали за нарушение на Закона за движение по пътищата от кмета на община Две могили, Русенска област.Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на питане от н.п. ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ, относно политиката на Министерството на вътрешните работи за структурни и организационни реформи на СДВР, най-голямата териториална дирекция в страната.Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно мерки за преустановяване на организираните боеве с кучета.Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на въпрос от н.п. АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ, относно издаването и подмяната на българските документи за самоличност в района на гр. Гоце Делчев.Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на въпрос от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно бягството на задържан турски кораб от териториалните води на България.Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ, относно нарастващата агресия на крайни ислямистки и неоосманистки кръгове и намесата им във вътрешните работи на Република България.Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на въпрос от н.п. МОНИКА ХАНС ПАНАЙОТОВА, относно напредъка на Република България в процеса на присъединяване към Шенгенското пространство.Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно споразумение с Швейцария за съдействие при разкриване на банкова тайна.Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно изразходваните средства от фискалния резерв за периода юли 2009 - март 2011 г.Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА, относно извършване на проверка от Националната агенция по приходите на имотното състояние на г-н Андрей Иванов - председател на Столичния общински съвет.Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно влошаването на стопанската конюнктура в страната през март 2011 г.Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно изплащане на компенсации по Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на въпрос от н.п. АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, относно прилагането на Закона за пътищата.Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА, относно действия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за защита на държавния интерес за възстановяване на собствеността върху държавни имоти.Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на въпрос от н.п. МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ, относно изграждане на пътя Гоце Делчев - Звъничево.Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, относно актуалното състояние, свързано с рехабилитацията и ремонта на някои пътища от републиканската пътна мрежа в Шуменска област.Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ, относно подадени от общините справки за регистрацията на етажната собственост.Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за постепенно увеличаване на минималната работна заплата до средното ниво в ЕС.Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ, относно функционирането и финансовото обезпечаване на професионално обучение "Аз мога" в рамките на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно изпълнението на договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г.Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно възможностите за придобиване на научна степен "доктор".Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно решението за замразяване на смесите с биодизел до края на 2011г.Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно влошаването на стопанската конюнктура в страната през март 2011 г.Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно увеличението на цените на цимента от производителите.Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:Устен отговор в заседанието на 15 април 2011 г. на въпрос от н.п. ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ, относно статута на ски-пистите, собственост на Министерството на физическото възпитание и спорта на територията на курорта Боровец.
Форма за търсене
Ключова дума