Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
02/09/2011
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно натрупаните финансови задължения на лечебните заведения за болнична помощ през 2011 г.

2. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно заболявания от кучешка тения.

3. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно изпълнение на Закона за закрила на детето от Министерството на здравеопазването.

4. Въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно проекта на правилник за дейността на Националния център по обществено здраве и анализи.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно нарушени здравни права.

6. Питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно политиката на Министерството на здравеопазването в областта на трансплантациите.

II. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно крепостта в гр. Хисаря.

2. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно намеренията на Министерството на културата за честване на 150-тата годишнина от рождението на проф. Иван Шишманов.

III. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на околната среда и водите за съвместяване на опазване на биологичното разнообразие в Родопите и опазване живота и здравето на хората.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно разрешение за проучване за находища на шистов газ.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно удължаване срока на проекти по предприсъединителната програма ИСПА.

4. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ относно щетите, нанесени върху околната среда след инцидента с турска цистерна край Дебелец на 11 срещу 12 юли 2011 г.

5. Питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно политиката на Министерството на околната среда и водите за управление на природните и национални паркове в България.

IV. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изпълнение на проект за коригиране коритото на р. Бистрица, в общ. Кюстендил.

V. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно решение на българското правителство за строителство на ново летище в община Балчик.

2. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно отдаването на концесия на бившето военно летище в Балчик и необходимостта държавата да инвестира в него 30 млн. лв.

3. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно системни нарушения на фирма "Ентуртранс" ООД, преди инцидента с неин автобус на автомагистрала "Тракия", и за резултатите от проверките по отправени сигнали от граждани.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно пускането в експлоатация на терминали за комбинирани превози - Драгоман и Свиленград.

5. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно инцидент с опасен товар, превозван от турска фирма.

VI. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно утилизацията на излишни боеприпаси.

2. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно охраната на закритото военно поделение в гр. Средец, обл. Бургас.

VII. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ относно освобождаването на директора на СОУ "Георги Каравелов" гр. Шивачево, обл. Сливен, и назначаване на временно изпълняващ длъжността.

2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ относно незаконна пропаганда и експанзия на активисти на ДПС в български висши учебни заведения.

VIII. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно Европейска програма по енергийна ефективност за обновяване на жилищни сгради.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на питане от народния представител Яне Янев;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов - на 2 въпроса от народните представители Емилия Масларова, и Михаил Миков;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на 2 въпроса от народните представители Калина Крумова, и Иван Николаев Иванов, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Яне Янев, и Любен Татарски и Стоян Гюзелев.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Волен Сидеров към министъра на външните работи Николай Младенов;
- въпрос от народния представител Станислав Станилов към министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов;
- въпрос от народния представител Димитър Карбов към министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов;
- 2 въпроса от народния представител Михаил Михайлов към министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков и към министъра на здравеопазването Стефан Константинов.
Поради предварително поет ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, и министърът на външните работи Николай Младенов.
Поради ползване на годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.
.
.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно нарушаване на условията на договор с клиенти от страна на мобилен оператор (връчен на 2 септември 2011 г.).Николай Младенов, Министър на външните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно провеждане на конкурс за генерален консул на Република България в Шанхай (връчен на 2 септември 2011 г.).Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно финансовото състояние на държавната психиатрична болница "Георги Кисьов", гр. Раднево (връчен на 2 септември 2011 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ, относно напредъка по проекта за водния цикъл на гр. Враца (връчен на 2 септември 2011 г.).Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно споразумение за изграждане на завод за преработка на радиоактивни отпадъци на площадката на АЕЦ "Белене" (връчен на 2 септември 2011 г.).===Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 2 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно натрупаните финансови задължения на лечебните заведения за болнична помощ през 2011 г.Устен отговор в заседанието на 2 септември 2011 г. на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно заболявания от кучешка тения.Устен отговор в заседанието на 2 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно изпълнение на Закона за закрила на детето от Министерството на здравеопазването.Устен отговор в заседанието на 2 септември 2011 г. на въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА, относно проекта на правилник за дейността на Националния център по обществено здраве и анализи.Устен отговор в заседанието на 2 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ, относно нарушени здравни права.Устен отговор в заседанието на 2 септември 2011 г. на питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно политиката на Министерството на здравеопазването в областта на трансплантациите.Вежди Рашидов, Министър на културата:Устен отговор в заседанието на 2 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ, относно крепостта в гр. Хисаря.Устен отговор в заседанието на 2 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно намеренията на Министерството на културата за честване на 150-тата годишнина от рождението на проф. Иван Шишманов.Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Устен отговор в заседанието на 2 септември 2011 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на Министерството на околната среда и водите за съвместяване на опазване на биологичното разнообразие в Родопите и опазване живота и здравето на хората.Устен отговор в заседанието на 2 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно разрешение за проучване за находища на шистов газ.Устен отговор в заседанието на 2 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно удължаване срока на проекти по предприсъединителната програма ИСПА.Устен отговор в заседанието на 2 септември 2011 г. на въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ, относно щетите, нанесени върху околната среда след инцидента с турска цистерна край Дебелец на 11 срещу 12 юли 2011 г.Устен отговор в заседанието на 2 септември 2011 г. на питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно политиката на Министерството на околната среда и водите за управление на природните и национални паркове в България.Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 2 септември 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно изпълнение на проект за коригиране коритото на р. Бистрица, в общ. Кюстендил.Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Устен отговор в заседанието на 2 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно решение на българското правителство за строителство на ново летище в община Балчик.Устен отговор в заседанието на 2 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно системни нарушения на фирма "Ентуртранс" ООД, преди инцидента с неин автобус на автомагистрала "Тракия", и за резултатите от проверките по отправени сигнали от граждани.Устен отговор в заседанието на 2 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА, относно инцидент с опасен товар, превозван от турска фирма.Устен отговор в заседанието на 2 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно пускането в експлоатация на терминали за комбинирани превози - Драгоман и Свиленград.
Форма за търсене
Ключова дума