Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
30/09/2011
Парламентарен контрол - 9.00 часа

I. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно задълженията на община Видин.

2. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно компенсиране недостига в бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г.

II. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно политиката на Министерството на здравеопазването по изпълнение на проекти, финансирани от европейските фондове.

III. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно участие на служители от културни институции от Плевен в политически митинг на СДС.

IV. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно извеждане на сечи в местностите "Гунчов кайнак", "Калинка" и източните склонове на Стидовска планина, намираща се на територията на Природен парк "Сините камъни".

2. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно изпълнение на проект по Оперативна програма "Околна среда и води".

3. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно качеството на атмосферния въздух в община Перник.

V. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно програми за финансиране, изграждане и ремонт на второкласни и третокласни пътища.

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно категоризиране на участъка Драгичево - Долна Диканя от АМ Струма.

3. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно "Технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-106 "Благоевград - Станке Лисичково - ГКПП Македония" от км 0.000 до км 24.652.

4. Въпрос от н.п. РУМЕН СТЕФАНОВ СТОИЛОВ относно необходимостта от предприемане на законодателни промени и други възможни действия за запазване на държавната собственост върху територията на имот, ползван от Националната спортна академия "Васил Левски" в гр. Несебър.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на въпрос от народния представител Милена Христова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 5 въпроса от народните представители Георги Божинов, Кирчо Димитров, Меглена Плугчиева, Георги Петърнейчев, и Михаил Миков и на въпрос с писмен отговор от народния представител Димитър Чукарски.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от ПОДНС, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Мая Манолова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Мая Манолова към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов;
- питане от народните представители Ангел Найденов и Спас Панчев към министъра на отбраната Аню Ангелов;
- питане от народния предтавител Меглена Плугчиева към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- въпрос от народния представител Ангел Найденов към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- въпрос от народния представител Мая Манолова към министъра на здравеопазването Стефан Константинов;
- въпрос от народния представител Пенко Атанасов към министъра на отбраната Аню Ангелов;
- питане от народните представители Мая Манолова и Димчо Михалевски към министъра на здравеопазването Стефан Константинов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, и министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов.
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно проблемите възникнали при смяна на предназначението на сградата на бул. "Цариградско шосе", 7-ми километър в столицата (връчен на 30 септември 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно помощи, дарения и безвъзмездно получени суми от РДВР - Стара Загора (връчен на 30 септември 2011 г.).Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно събираемостта на здравните вноски и разходите от държавния бюджет за здравно осигуряване (връчен на 30 септември 2011 г.).Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ, относно изградената републиканска пътна инфраструктура през 2010 и 2011 г (връчен на 30 септември 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно издаване на акт за държавна собственост на имот в к.к. "Албена" (връчен на 30 септември 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ и КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ, относно изграждане на път между България и Гърция, свързващ общините Сърница и Ксанти (връчен на 30 септември 2011 г.).Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно нивото на безработица в Пернишка област (връчен на 30 септември 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно финансиране на Център за възрастни хора в с. Сирищник, община Ковачевци, Пернишка област (връчен на 30 септември 2011 г.).Аню Ангелов, Министър на отбраната:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ, относно конкретно приложение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (връчен на 30 септември 2011 г.).Николай Младенов, Министър на външните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно преразглеждане на споразумението между България и САЩ за ползването на военни съоръжения на българска територия от армията на САЩ (връчен на 30 септември 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно закриване на посолството на Република България в Монголия (връчен на 30 септември 2011 г.).Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно изучаване на турска литература в българското училище (връчен на 30 септември 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно неграмотността на българските ученици според проучването на Европейската комисия, публикувано на 11.07.2011 г (връчен на 30 септември 2011 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ и КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ, относно експлоатацията на язовир Доспат (връчен на 30 септември 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ и КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ, относно проект за изграждане на пречиствателна станция за град Сърница (връчен на 30 септември 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно стартирала процедура от 27 януари 2011 г. от Европейската комисия за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС срещу България поради не въвеждане в срок на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви в българското законодателство (връчен на 30 септември 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно дейности по търсене и проучване на нефт и газ в Черноморски блок "Галата" (връчен на 30 септември 2011 г.).Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно незаконен строеж в двора на национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III", София (връчен на 30 септември 2011 г.).Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно дълга на Украйна към България, формиран от български инвестиции в украинската газопреносна мрежа (връчен на 30 септември 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ, относно състоянието на акционерно дружество "Слънчев бряг" АД (връчен на 30 септември 2011 г.).

* Допълнителна информация към отговор на въпрос от н.п. Анна Янева към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - Писмен отговор № 154-06-619.

===Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 30 септември 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно задълженията на община Видин.Устен отговор в заседанието на 30 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно компенсиране недостига в бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г.Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 30 септември 2011 г. на питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно програми за финансиране, изграждане и ремонт на второкласни и третокласни пътища.Устен отговор в заседанието на 30 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно категоризиране на участъка Драгичево - Долна Диканя от АМ Струма.Устен отговор в заседанието на 30 септември 2011 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно "Технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-106 "Благоевград - Станке Лисичково - ГКПП Македония" от км 0.000 до км 24.652.Устен отговор в заседанието на 30 септември 2011 г. на въпрос от н.п. РУМЕН СТЕФАНОВ СТОИЛОВ, относно необходимостта от предприемане на законодателни промени и други възможни действия за запазване на държавната собственост върху територията на имот, ползван от Националната спортна академия "Васил Левски" в гр. Несебър.Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 30 септември 2011 г. на питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно политиката на Министерството на здравеопазването по изпълнение на проекти, финансирани от европейските фондове.Вежди Рашидов, Министър на културата:Устен отговор в заседанието на 30 септември 2011 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, относно участие на служители от културни институции от Плевен в политически митинг на СДС.Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Устен отговор в заседанието на 30 септември 2011 г. на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно извеждане на сечи в местностите "Гунчов кайнак", "Калинка" и източните склонове на Стидовска планина, намираща се на територията на Природен парк "Сините камъни".Устен отговор в заседанието на 30 септември 2011 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, относно изпълнение на проект по Оперативна програма "Околна среда и води".
Форма за търсене
Ключова дума