Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
04/11/2011
Парламентарен контрол - 9.00 часа

I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1.Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно зачестилите посегателства върху вилни и селски имоти около градовете Монтана и Лом.

2.Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно европейското в живота на българските роми за две години управление.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно участници в побой в квартал Модерно предградие в София, които не са задържани от полицията.


II. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно състоянието на пътната настилка по пътя Бургас - Ямбол.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ относно обекти по програма Регионално развитие II етап.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно адресни регистрации на граждани по настоящ адрес.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно безвъзмездно прехвърляне на имоти - частна държавна собственост на връх Бузлуджа в собственост на Българската социалистическа партия.

5.Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно финансиране на дейности на предприятията по геозащита през 2011 г.

6. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно изпълнение на стъпките в реформата на сектор ВиК в България.

7. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на политиката по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).


III. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:
1.Питане от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно политиката на правителството за увеличаване на пенсиите през 2012 г.


IV. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:
1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно лечение на пациентите с трансплантации.


V.Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:
1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно последния вариант на формуляр за кандидатстване за финансиране на втора фаза на Интегрирана система от съоръжения за управление на отпадъците на София.


VI. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:
1. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно възникнало напрежение между жители на община Руен и концесионера на Държавен дивечовъден участък "Дъбрава".VII.Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:
1. Питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно политиката на правителството за подобряване условията за корабоплаване по р. Дунав.На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на външните работи Николай Младенов - на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на въпрос от народния представител Мая Манолова.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, се отлага отговорът на въпрос от народния представител Ангел Найденов към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.
Поради посещение в Република Турция на граничен пункт Капъ Куле, заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков не може да участва в заседанието за парламентарен контрол.
.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно политиката на министерството на вътрешните работи за защита на правото на българските риболовци на равен достъп до водите и ресурсите на ЕС, по смисъла на Регламент /ЕО/ № 2731/2002 (връчен на 4 ноември 2011 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно помощи, дарения и безвъзмездно получени суми от РДВР - Ловеч (връчен на 4 ноември 2011 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, относно серия от кражби в Народното читалище "Митко Лаков 1903" с. Чомаковци, община Червен бряг, област Плевен (връчен на 4 ноември 2011 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ, относно извършване на проверка относно неправомерни действия и превишаване на правата от страна на полицейски служител (връчен на 4 ноември 2011 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно инфраструктурата в Кюстендилска област (връчен на 4 ноември 2011 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно проблеми в дейността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (връчен на 4 ноември 2011 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ, относно разходите, направени за изграждане на националната пътна мрежа през 2009, 2010 и 2011 г. и предвидените за това средства през следващата 2012 г (връчен на 4 ноември 2011 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА СТАНИСЛАВОВА, относно приключване на ремонтните дейности в СОУ "Н. Й. Вапцаров" в село Дреновец, община Ружинци, област Видин (връчен на 4 ноември 2011 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно състоянието на дружествата за ВиК с държавно участие (връчен на 4 ноември 2011 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно реализацията на програмите и мерките за заетост и обучение, финансирани чрез държавния бюджет (връчен на 4 ноември 2011 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно реализацията на програмите за социална закрила, финансирани от държавния бюджет (връчен на 4 ноември 2011 г.).

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА СТАНИСЛАВОВА, относно критериите за оценка при провеждане на кандидат студентски изпити по биология (връчен на 4 ноември 2011 г.).

Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно действията на Комисията по позитивен лекарствен списък (връчен на 4 ноември 2011 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно финансирането на проекти от ПУДООС за периода 08.2009 - 10.2011 г. (връчен на 4 ноември 2011 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно отговор на писмо на български гражданин (връчен на 4 ноември 2011 г.).

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ, относно разходите, направени за изграждане на националната пътна мрежа през 2009, 2010 и 2011 г. и предвидените за това средства през следващата 2012 г (връчен на 4 ноември 2011 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА СТАНИСЛАВОВА, относно възможност за финансиране на проекти по мярка 111 от Програмата за развитие на селските райони (връчен на 4 ноември 2011 г.).===

Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 4 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно зачестилите посегателства върху вилни и селски имоти около градовете Монтана и Лом.

Устен отговор в заседанието на 4 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно европейското в живота на българските роми за две години управление.

Устен отговор в заседанието на 4 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно участници в побой в квартал Модерно предградие в София, които не са задържани от полицията.

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 4 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ, относно състоянието на пътната настилка по пътя Бургас - Ямбол.

Устен отговор в заседанието на 4 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ, относно обекти по програма Регионално развитие II етап.

Устен отговор в заседанието на 4 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно адресни регистрации на граждани по настоящ адрес.

Устен отговор в заседанието на 4 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно безвъзмездно прехвърляне на имоти - частна държавна собственост на връх Бузлуджа в собственост на Българската социалистическа партия.

Устен отговор в заседанието на 4 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно финансиране на дейности на предприятията по геозащита през 2011 г.

Устен отговор в заседанието на 4 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнение на стъпките в реформата на сектор ВиК в България.

Устен отговор в заседанието на 4 ноември 2011 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на политиката по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 4 ноември 2011 г. на питане от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно политиката на правителството за увеличаване на пенсиите през 2012 г.

Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 4 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно лечение на пациентите с трансплантации.

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Устен отговор в заседанието на 4 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно последния вариант на формуляр за кандидатстване за финансиране на втора фаза на Интегрирана система от съоръжения за управление на отпадъците на София.

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 4 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА, относно възникнало напрежение между жители на община Руен и концесионера на Държавен дивечовъден участък "Дъбрава".

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Устен отговор в заседанието на 4 ноември 2011 г. на питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно политиката на правителството за подобряване условията за корабоплаване по р. Дунав.
Форма за търсене
Ключова дума