Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
14/09/2012
I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политика по националната сигурност.

II. Диана Ковачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно надстрояване на сградата на съда в гр. Перник.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно проблеми в електронния Търговски регистър.

3. Питане от н.п. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА относно пилотната процедура, насочена към намаляване на огромната натовареност на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) чрез връщане на жалби на граждани на национално ниво. За тази цел в националните правни системи трябва да се въведат ефективни правни средства за защита, които да дадат възможност на жалбоподателите да получат обезщетение по-бързо, отколкото ако всяко дело се разглежда самостоятелно в Страсбург.

III. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно осигуряване на финансиране за довършване на новострояща се училищна сграда в гр. Съединение, обл. Пловдив.

2. Въпрос от н.п. ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА относно актуализация на учебниците по история за ХІ клас.

3. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно готовността за започване на учебната година в държавните професионални училища, на територията на гр. Радомир.

IV. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно компенсиране на земеделските производители от района на Петолъчката, пострадали от взривовете в началото на м. юни 2012 г.

2. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката за подпомагане на земеделските производители.

3. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно разкопаването на тръбопроводи в землищата на с. Тръстеник и с. Иваново.

4. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно състоянието на "Напоителни системи" ЕАД - клон Струма-Места.

5. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно изплащане на средства от Министерството на земеделието и храните за постигане на по-голяма видимост в социалните мрежи.

6. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно обществена поръчка за внедряване на софтуер за моментни състояния, аудио и видео комуникация, и обществена поръчка за популяризиране на Програмата за развитие на селските райони.

7. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно финансовото състояние на Селскостопанската академия.

8. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно продажба на продукция от институтите към Селскостопанската академия на борсата.

9. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно пореден търг на големи количества дървен материал, обявен от Югозападното държавно предприятие.

10. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно закриване на Държавно горско стопанство "Кричим" и прехвърлянето му към Държавно ловно стопанство "Чекерица", заедно с част от територията на Държавно горско стопанство "Пловдив".

11. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно сеч на 16 дка гора в местността "Страната", в землището на с. Поленица, общ. Сандански.

12. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ относно извършване на оторизация и изплащане на финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011 г.

V. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването за лечението на пациентите с онкологични заболявания през 2012 г.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно сключване на Колективен трудов договор в здравеопазването.

VI. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ и ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно пътнически превози в БДЖ.

2. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно предстояща приватизация на "БДЖ - Товарни превози".

3. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно необоснованото забавяне събирането на битови отпадъци от кораби, посетили пристанище Бургас.

VII. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г.

VIII. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за развитие на територията, и икономическия и туристически потенциал на района на Черноморското крайбрежие.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за децентрализация на отговорности, функции и ресурси от държавата към българските общини.

3. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно опазване на обект, от незавършеното строителство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Магистрален водопровод Силистра - Добрич.

4. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за поддържане в нормално експлоатационно състояние на язовирите в Република България, и за строителството на нови.

5. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за създаване на застрахователен инструмент за превенция и преодоляване на последствията от бедствия.

6. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за устойчива поддръжка на съоръженията по Републиканската пътна мрежа.

7. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно новата политика на поддържане на пътищата от Републиканската пътна мрежа.

8. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно липса на водоснабдяване за гр. Луковит, в периода 27.05.2012 г. до 04.06.2012 г.

9. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ и МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонт на пътя през прохода Петрохан.

10. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно изграждането на АМ "Хемус".

11. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ и ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

12. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно технически проект за основен ремонт на път "Благоевград - Станке Лисичково - ГКПП Македония".

13. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно ремонт на пътя Шумен - Карнобат.

14. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно въвеждане в експлоатация на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.

15. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно държавната политика във ВиК сектора - условие за изпълнение на ОПОС 2007 - 2013 г.

16. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно нарушения при издаване на разрешения за ползване на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

17. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно трасето на АМ "Струма" през Кресненското дефиле.

18. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно намеренията на правителството за строителството на тунел по главен път I-5, под връх Шипка.

19. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно многобройните аварии на магистрален водопровод за питейно водоснабдяване в района на град Варна и к.к."Златни пясъци".

20. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно достъпа на гражданите до плаж "Русалка", общ. Каварна, обл. Добрич.

IX. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно необходими действия за довършване и обзавеждане на Дом за стари хора - гр. Гурково, и Център за рехабилитация и дом за възрастни хора - гр. Николаево.

2. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно разработване, с участието на социалните партньори и други неправителствени организации, на Стратегическа програма за повишаване доходите на българските граждани в условията на криза.

3. Питане от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно изпълнението на някои от предвидените мерки за заетост в Програмата на правителството за периода 2009 - 2013 г.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно повишаване на цените на стоките в страната.

5. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно прилагането на възможността за социални инвестиции чрез заплащане ползването на детско заведение.

X. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно искането, отправено от Бившата югославска република Македония за предаване на детето на българската гражданка Спаска Митрова.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно заявената от Вас подкрепа на България за членството на Турция в ЕС.

XI. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно цените на горивата в България.

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно цените на електроенергията у нас, в сила от 01.07.2012 г.

3. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно актуалната ситуация около Оловно-цинков комбинат АД - гр. Кърджали.

4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно въвеждане в експлоатация на възобновяеми източници на електрическа енергия.

5. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно сключените и действащи дългосрочни договори, с предварително определени цени за изкупуване на електроенергия.

6. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за оздравяване на финансовото състояние на НЕК.

7. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно цената на електроенергията от "Брикел" ЕАД.

8. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно състоянието на транзитния газопровод за Турция, Гърция и Македония.

9. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно поисканите един млрд. евро от "Атомстройекспорт" компенсации за АЕЦ "Белене".

XII. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно разпити на граждани, участвали в подписка срещу златодобива в района на гр. Крумовград.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно връчването на почетно отличие на посланика на САЩ у нас Джеймс Уорлик.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 3 въпроса от народните представители Иван Николаев Иванов; Янаки Стоилов; и Георги Божинов и Янаки Стоилов, на 2 питания от народните представители Димчо Михалевски, и Ариф Агуш, и на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Кирил Добрев и Драгомир Стойнев, и на Димчо Михалевски (2 въпроса);
- министърът на здравеопазването Десислава Атанасова - на 3 въпроса от народните представители Мая Манолова (2 въпроса), и Ваньо Шарков;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Пенко Атанасов, Захари Георгиев, Ивелин Николов, и Янаки Стоилов;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова - на 3 въпроса от народните представители Лъчезар Тошев, Георги Божинов, и Румен Такоров и на 5 въпроса с писмен отговор от народните представители Кирил Добрев и Драгомир Стойнев; Георги Терзийски; Михаил Миков; Янаки Стоилов; и Димчо Михалевски;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев - на въпрос с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски.
На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на околната среда и водите Нона Караджова;
- въпрос от народния представител Мая Манолова към министъра на културата Вежди Рашидов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.


Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно влошаване на условията на труд и заплащане в системата на спешен телефон 112 (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно налагане на принудителна административна мярка и забрана за влизане на територията на Република България на иракския гражданин Саад М.А.Мохамед ал-Доски (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно изпълнението на задължителните за страните-членки на Европейския съюз изисквания на Еврокод 8 (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно системите за мониторинг за състоянието на язовирните стени (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно умишлени палежи в с. Големаново, общ. Кула (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно разследване на Министерството на вътрешните работи върху дейността на държавни служители с фармацевтични компании (връчен на 14 септември 2012 г.).

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно изпълнението на Решение № 1173 на Министерския съвет от 31 октомври 1996 г (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно критичните нива на оползотворяване на средствата по Оперативна програма "Административен капацитет 2007 - 2013 г." (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно необходимостта от преразглеждане на чл. 4 от Наредба № 4 на Министъра на финансите от 8 август 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ, относно финансова ревизия на Главното Мюфтийство (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно приватизационната оценка на "Техноекспортстрой" ЕАД (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно наличните парични средства на "Техноекспортстрой" (връчен на 14 септември 2012 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изявления на председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно критичните нива на оползотворяване на средствата по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г." (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно целите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно изпълнението на задължителните за страните-членки на Европейския съюз изисквания на Еврокод 8 (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно системите за мониторинг за състоянието на язовирните стени (връчен на 14 септември 2012 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно контрол върху спазване на трудовото законодателство (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно критичните нива на оползотворяване на средствата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 -2013 г" (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно състоянието на Домовете за медико-социални грижи за деца (МСГД) в Русе, Шумен и Варна (връчен на 14 септември 2012 г.).

Николай Младенов, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно обезщетенията на българските бежанци от Източна Тракия и Мала Азия (връчен на 14 септември 2012 г.).

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно уволнението на директора на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - Враца (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ХРИСТОВА и ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ, относно съгласуване и утвърждаване на критериите за оценяване и акредитация и за следакредитационно наблюдение на висшите училища в Република България (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно проекта на Закон за закрила на детето (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно гладната стачка на дългогодишния директор на спортното училище в гр. Перник и оказвания му натиск да напусне заеманата длъжност "директор" (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно задълженията на Министерството на образованието, младежта и науката по списъка с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условности за средствата от Европейския съюз за следващия програмен период - 2014 -2020 г (връчен на 14 септември 2012 г.).

Вежди Рашидов, Министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно целите на Министерство на културата за 2012 г (връчен на 14 септември 2012 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно изпълнение на проект по "Интегрирания проект за водния сектор на гр. София" по програма ИСПА (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно мерки за съхранение на Гранитския дъб, най-старото дърво у нас (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно критичните нива на оползотворяване на средствата по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно системите за мониторинг за състоянието на язовирните стени (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно изграждането на претоварена станция за битови отпадъци на територията на община Тетевен (връчен на 14 септември 2012 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно критичните нива на оползотворяване на средствата по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно последиците от писмо № 1081/11.07.2011 г. на Министерство на земеделието и храните (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно отнемане на имоти от Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на община Враца с Решение на МС № 528/28.06.2012 г. (връчен на 14 септември 2012 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно критичните нива на оползотворяване на средствата по Оперативна програма "Транспорт 2007 -2013 г." (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно задълженията на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по списъка с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условности за средствата от Европейския съюз за следващия програмен период - 2014 -2020 г (връчен на 14 септември 2012 г.).

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно критичните нива на оползотворяване на средствата по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно системите за мониторинг за състоянието на язовирните стени (връчен на 14 септември 2012 г.).

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно критичните нива на оползотворяване на средствата по Оперативна програма "Техническа помощ 2007 - 2013 г." (връчен на 14 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно преговорите по Финансовата рамка за България за периода 2014 - 2020 г. и свързаните с нея предварителни условности (връчен на 14 септември 2012 г.).===

Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:

Устен отговор в заседанието на 14 септември 2012 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно политика по националната сигурност.

Диана Ковачева, Министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 14 септември 2012 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно надстрояване на сградата на съда в гр. Перник.

Устен отговор в заседанието на 14 септември 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно проблеми в електронния Търговски регистър.

Устен отговор в заседанието на 14 септември 2012 г. на питане от н.п. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА, относно пилотната процедура, насочена към намаляване на огромната натовареност на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) чрез връщане на жалби на граждани на национално ниво. За тази цел в националните правни системи трябва да се въведат ефективни правни средства за защита, които да дадат възможност на жалбоподателите да получат обезщетение по-бързо, отколкото ако всяко дело се разглежда самостоятелно в Страсбург.

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Устен отговор в заседанието на 14 септември 2012 г. на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно осигуряване на финансиране за довършване на новострояща се училищна сграда в гр. Съединение, обл. Пловдив.

Устен отговор в заседанието на 14 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА, относно актуализация на учебниците по история за ХІ клас.

Устен отговор в заседанието на 14 септември 2012 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно готовността за започване на учебната година в държавните професионални училища, на територията на гр. Радомир.

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 14 септември 2012 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно компенсиране на земеделските производители от района на Петолъчката, пострадали от взривовете в началото на м. юни 2012 г.

Устен отговор в заседанието на 14 септември 2012 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно политиката за подпомагане на земеделските производители.

Устен отговор в заседанието на 14 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ, относно разкопаването на тръбопроводи в землищата на с. Тръстеник и с. Иваново.

Устен отговор в заседанието на 14 септември 2012 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно състоянието на "Напоителни системи" ЕАД - клон Струма-Места.

Устен отговор в заседанието на 14 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно обществена поръчка за внедряване на софтуер за моментни състояния, аудио и видео комуникация, и обществена поръчка за популяризиране на Програмата за развитие на селските райони.

Устен отговор в заседанието на 14 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно продажба на продукция от институтите към Селскостопанската академия на борсата.

Устен отговор в заседанието на 14 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно финансовото състояние на Селскостопанската академия.

Устен отговор в заседанието на 14 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно пореден търг на големи количества дървен материал, обявен от Югозападното държавно предприятие.

Устен отговор в заседанието на 14 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно закриване на Държавно горско стопанство "Кричим" и прехвърлянето му към Държавно ловно стопанство "Чекерица", заедно с част от територията на Държавно горско стопанство "Пловдив".

Устен отговор в заседанието на 14 септември 2012 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно сеч на 16 дка гора в местността "Страната", в землището на с. Поленица, общ. Сандански.

Устен отговор в заседанието на 14 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ, относно извършване на оторизация и изплащане на финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011 г.
Форма за търсене
Ключова дума