Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
14/06/2013
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно риска България да загуби средства от Европейските фондове за настоящия програмен период 2007-2013 г.

2. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно идентифициран риск от потенциално прилагане на правилото за автоматично освобождаване на средства по оперативните програми до края на 2013 г.

II. Петър Чобанов, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно политиката на правителството за грижи за децата, осигуряването на бюджетни средства за строеж на детски ясли и градини, упражнявания контрол и какви са резултатите до момента.

III. Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиката на правителството по отношение на безработицата в страната.

IV. Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно бъдещите действия на Министерството на околната среда и водите по въпроса с изграждането на "Депо за твърди и битови отпадъци", на територията на с. Стожер.

V. Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА относно регулацията в здравната система, предвид заявеното намерение за премахване на лимитите в болничната и извънболничната помощ.

2. Питане от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно политиката на Министерството на здравеопазването в областта на скрининга и ранната диагностика на онкологичните заболявания.

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно усвояването на средствата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013", Проект "СПРИ и се прегледай".

4. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно политиката за ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Пламен Орешарски - на въпрос от народния представител Делян Добрев;
- министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев - на 2 въпроса от народните представители Жельо Бойчев, и Димитър Димов;
- министърът на земеделието и храните Димитър Греков - на въпрос от народния представител Спас Панчев;
- министърът на образованието и науката Анелия Клисарова - на 5 въпроса от народните представители Милена Дамянова (2 въпроса), Цвета Караянчева, и Ваня Добрева (2 въпроса);
- министърът на външните работи Кристиан Вигенин - на въпрос от народния представител Цветан Цветанов;
- министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева - на въпрос от народния представител Борис Цветков;
- министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова - на 5 въпроса от народните представители Десислава Атанасова (2 въпроса), Димитър Димов, и Мая Манолова (2 въпроса);
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов - на 3 въпроса от народните представители Ивайло Московски (2 въпроса), и Кирил Колев.
Кристиан Вигенин, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно продажба на български имоти зад граница, на разпореждане на Министерството на външните работи (връчен на 14 юни 2013 г.).

Петър Стоянович, Министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно средствата за теренните археологически проучвания за 2013 г (връчен на 14 юни 2013 г.).===

Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 14 юни 2013 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно риска България да загуби средства от Европейските фондове за настоящия програмен период 2007-2013 г.

Устен отговор в заседанието на 14 юни 2013 г. на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно идентифициран риск от потенциално прилагане на правилото за автоматично освобождаване на средства по оперативните програми до края на 2013 г.

Петър Чобанов, Министър на финансите:

Устен отговор в заседанието на 14 юни 2013 г. на питане от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ, относно политиката на правителството за грижи за децата, осигуряването на бюджетни средства за строеж на детски ясли и градини, упражнявания контрол и какви са резултатите до момента.

Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 14 юни 2013 г. на питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно политиката на правителството по отношение на безработицата в страната.

Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 14 юни 2013 г. на въпрос от н.п. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА, относно регулацията в здравната система, предвид заявеното намерение за премахване на лимитите в болничната и извънболничната помощ.

Устен отговор в заседанието на 14 юни 2013 г. на питане от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР, относно политиката на Министерството на здравеопазването в областта на скрининга и ранната диагностика на онкологичните заболявания.

Устен отговор в заседанието на 14 юни 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно политиката за ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.

Устен отговор в заседанието на 14 юни 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно усвояването на средствата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013", Проект "СПРИ и се прегледай".
Форма за търсене
Ключова дума