Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
28/06/2013
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно подготовката на Договора за партньорство между България и Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г.

II. Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно промяна в Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г.".

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно рехабилитация и разширение на пътя Пловдив - Асеновград и изграждане на отклонения към квартали на Асеновград, при предстоящото му разширение.

III. Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно бъдещите действия на Министерството на околната среда и водите по въпроса с изграждането на "Депо за твърди и битови отпадъци", на територията на с. Стожер.

IV. Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно проблемите на диабетиците в България.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно състоянието на бюджета на НЗОК.

V. Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно заплахи за живота на бившия министър-председател на Република България.

VI. Кристиан Вигенин, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ относно обезщетяване на бежанците и техните наследници от Западните покрайнини.

2. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно организация на дейността на консулските ни служби в Украйна, Беларус и Молдова по издаването на визи на туристи.

3. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА ЗЛАТЕВА относно Заповед № 95-00-152/2012 г. на министъра на външните работи за одобрение на промени в Типов договор за извършване на официални преводи на документи и други книжа.

VII. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно скандални корупционни практики и закононарушения в дирекция "Инвестиции в отбраната" на Министерството на отбраната, ръководена от полк. Станимир Георгиев.

VIII. Димитър Греков, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно действието на лобистките текстове в Закона за горите.

На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова - на питане от народния представител Томислав Дончев;
- министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева - на въпрос от народния представител Станислав Станилов и на питане от народния представител Лиляна Павлова;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов - на 2 въпроса от народния представител Петър Мутафчиев;
- министърът на образованието и науката Анелия Клисарова - на 2 въпроса от народните представители Минчо Минчев, и Борис Цветков;
- министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев - на 2 въпроса от народните представители Станислав Станилов, и Пламен Славов.
На основание чл. 90, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Владимир Тошев към министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева;
- 2 въпроса от народния представител Ивайло Московски, и въпрос от народния представител от народния представител Иван Вълков към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов;
- 3 въпроса от народния представител Десислава Атанасова към министъра на здравеопазването Таня Андреева-Райнова;
- 2 въпроса от народния представител Милена Дамянова, и въпрос от народния представител Цвета Караянчева към министъра на образованието и науката Анелия Клисарова;
- въпрос от народния представител Цветан Цветанов към министъра на външните работи Кристиан Вигенин;
- 2 въпроса от народния представител Борис Цветков към министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева, и към министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Пламен Орешарски.

Отговорено в заседанието

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно финансови задължения към "Екарисаж Брамас 96" (връчен на 28 юни 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно наказателна процедура за използване на пестициди без сертификат за прилагане на територията на Европейския съюз (връчен на 28 юни 2013 г.).===

Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 28 юни 2013 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно подготовката на Договора за партньорство между България и Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г.

Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 28 юни 2013 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно заплахи за живота на бившия министър-председател на Република България.

Кристиан Вигенин, Министър на външните работи:

Устен отговор в заседанието на 28 юни 2013 г. на питане от н.п. АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ, относно обезщетяване на бежанците и техните наследници от Западните покрайнини.

Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие:

Устен отговор в заседанието на 28 юни 2013 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно промяна в Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г.".

Устен отговор в заседанието на 28 юни 2013 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно рехабилитация и разширение на пътя Пловдив - Асеновград и изграждане на отклонения към квартали на Асеновград, при предстоящото му разширение.

Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите:

Устен отговор в заседанието на 28 юни 2013 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА, относно бъдещите действия на Министерството на околната среда и водите по въпроса с изграждането на "Депо за твърди и битови отпадъци", на територията на с. Стожер.

Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 28 юни 2013 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ, относно проблемите на диабетиците в България.

Устен отговор в заседанието на 28 юни 2013 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно състоянието на бюджета на НЗОК.
Форма за търсене
Ключова дума