Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
15/12/2017
I. Разисквания по питане

Разисквания по питането от народния представител Румен Гечев към министъра на финансите Владислав Горанов относно държавния дълг.

II. Въпроси и питания:


I. Томислав Дончев, заместник министър-председател ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ, ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ и КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно политика за изграждане на електронно управление.

II. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА и КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно коледни добавки към пенсиите.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно недостига на квалифицирана работна ръка, което ще е един от основните проблеми за българския пазар на труда още през 2018 г.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно добавката от пенсия на починал съпруг/съпруга към пенсиите, отпуснати по дял І от Кодекса за социално осигуряване.

4. Въпрос от н.п. ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ относно какъв е броят на българите, които получават минимална работна заплата като трудово възнаграждение.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно въвеждането на максимален размер на обещетенията за безработица.

III. Валентин Радев, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ относно какви са конкретните мерки за борба с битовата престъпност, които са реализирани към настоящия момент.

2. Въпрос от н.п. ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ относно водачи на МПС с повече от три невлезли в сила наказателни постановления за нарушения по Закона за движение по пътищата и какъв e процентът на наложени административни мерки от органите на КАТ, с оглед на т.нар. висящи производства.

IV. Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ относно неизплатени по договор средства от ГУСВ-ЕАД на подизпълнители.

2. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ относно тежкото финансово състояние на "Главно управление строителство и възстановяване" ЕАД.

3. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА относно изработването и одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на Студентски град и дейността на Междуведомствена работна група за извършване на цялостен анализ на правния и градоустройствения статут на имотите в местност "Студентски град".

V. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно замърсяване на водата за пиене в община Златоград и замърсената река Върбица.

VI. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ относно прием на проекти по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални актове" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно последващ контрол по изпълнението на Договор с № 14/321/01326, между Държавен фонд "Земеделие" и община Земен.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно необходимост от промяна на статута на поземлен имот, в който се намира археологически обект с национално значение.

VII. Цецка Цачева, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ относно реформа в системата на местата за лишаване от свобода.

2. Въпрос от н.п. ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ относно провеждане на съдебна реформа според приетата Стратегия.

3. Въпрос от н.п. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ относно регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и готовността на Агенцията по вписванията за поддържането му.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 1 въпрос от народния представител Румен Гечев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на 1 въпрос от народния представител Красимир Богданов;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Николай Цонков;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Манол Генов и Пенчо Милков;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на 1 въпрос от народния представител Румен Гечев.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 4 въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов; Светла Бъчварова; Светла Бъчварова и Чавдар Велинов; и Светла Бъчварова и Виолета Желева - към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов;
- 1 въпрос от народния представител Жельо Бойчев към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов;
- 2 питания от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев; и Стоян Мирчев и Христо Проданов към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.

Форма за търсене
Ключова дума