Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
05/04/2018
Парламентарен контрол - четвъртък, 5 април 2018 г., 9.00 часа

I. Разисквания по питане
Разисквания по питането на народните представители Таско Ерменков, Кристина Сидорова, Любомир Бонев и Станислав Владимиров към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политика на Министерство на енергетиката в областта на топлоснабдяването.

II. Въпроси и питания

I. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ относно издадени разрешителни и събирани такси за водоползване от язовири "Душанци" и "Жеков вир".

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно проблем с наводняване на домове и обществени сгради в с. Хайредин, обл. Враца.

II. Валентин Радев, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно използване на абонаментни карти за градски транспорт от служители на МВР.

III. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА, ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА относно политиката на МОН за осигуряване условия за работа, квалификация и развитие на ръководните кадри в системата на средно образование в страната.

2. Въпрос от н.п. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА относно действията на Министерството на образованието и науката по намаляване на административната тежест в дейността на учителите в системата на средното образование в България.

3. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

IV. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА и НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно заплащане на извинителните бележки от общопрактикуващите лекари за деца.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА и ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ относно проект "Подобряване на условията за лечение на спешните състояния", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", приоритет 2.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно установено отклонение (повишена концентрация на уран) в показателите на питейната вода в с. Казанка, общ. Стара Загора.

4. Въпрос от н.п. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ и ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ относно диспечерските звена в центровете за спешна помощ.

V. Цецка Цачева, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА, КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно отпадане на обвързаността на заявяването и получаването на свидетелство за съдимост с местоживеенето на лицето.

Поради предварително поет ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева и заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.


Форма за търсене
Ключова дума