Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
29/06/2018
I. Разисквания по питане:

Разисквания по питането от народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно Национална здравна карта на Република България.

II. Отговори на въпроси и питания:


I. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно въвеждането на нова технология за контрол на кръвните продукти за вирусоносителство.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно забавено разглеждане на жалби до НЕЛК срещу решения на ТЕЛК.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно разходите за онкомедикаменти.

4. Въпрос от н.п. ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ и ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ относно осъдителни съдебни решения на НЗОК за неизплатена надлимитна медицинска дейност.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно административното натоварване на лекарския състав при отчитане на дейността на лечебните заведения.

6. Въпрос от н.п. ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ относно финансово състояние на УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора.

II. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ относно възможност за развитие на поклоннически туризъм.

III. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно констатации за лошо управление на държавните предприятия в Доклада на Европейската комисия за България за 2018 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ относно развитието на два големи проекта край гр. Сливен.

3. Въпрос от н.п. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно финансовото състояние на "ВМЗ" АД - гр. Сопот и обезпечеността с договори за реализация на произвежданата в дружеството специална продукция.

IV. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно контрола, осъществяван от митническите органи върху вноса на горива.

2. Питане от н.п. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ относно политиката на министерството на финансите спрямо Фонд "Радио и телевизия".

V. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ и АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ относно участие на заместник-министър Димитрова в Конференция в Ню Йорк.

2. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно по-високо заплащане и по-добри условия за полагане на нощния труд.

VI. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА и ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ относно ползването на училищни автобуси в община Септември.

2. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно изграждането на пристройка към училищната сграда в с. Касъка, община Доспат.

VII. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно промени в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с ПМС № 11/2013 г.

2. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно Решение на Европейската комисия, касаещо големите горивни инсталации.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на 1 питане от народния представител Корнелия Нинова;
- заместник министър-председателят по икономическата и демографска политика Валери Симеонов – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 1 въпрос от народния представител Кристина Сидорова;
- министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – на 3 въпроса от народния представител Йордан Младенов; Румен Георгиев; и Георги Гьоков;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов – на 1 въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков; и Надя Клисурска-Жекова.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Радостин Танев към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов;
- 1 въпрос от народния представител Димитър Данчев към министъра на икономиката Емил Караниколов.
Поради участие в международна среща, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков;

В заседанието за парламентарен контрол няма възможност да участва министърът на енергетиката Теменужка Петкова, поради ангажираност в предвидени срещи (заседания), включени в Календара на събитията на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., одобрен с решение на Министерския съвет № 817 от 29.12.2017 г.

Форма за търсене
Ключова дума