Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
01/03/2019
Парламентарен контрол

I. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА относно риска от затварянето на специализарана кардиохирургична болница в Бургас и осигуряването на адекватна грижа за пациентите от региона.

2. Въпрос от н.п. СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ и ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА относно дейността на Център за асистирана репродукция.

3. Въпрос от н.п. ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА относно националната здравно-информационна система.

4. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ относно отпуснати 30 млн. лв. за лечебни заведения.

5. Въпрос от н.п. ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ относно нападението над лекари.

6. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА относно актуалната ситуацията с разпространението на заболяванията от морбили на територията на страната.

II. Младен Маринов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно осигуряване на обществения ред и сигурност в страната при провеждане на спортни мероприятия.

III. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ относно изграждане на допълнителен пътен участък на територията на община Сандански.

2. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ относно основен ремонт на републикански път III-1003 Рударци-Кладница.

3. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА относно "Енергийна ефективност в периферните райони - 2".

4. Въпрос от н.п. ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ относно Лот 6 "Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,3 км, област Пловдив".

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ относно оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г..

6. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ, РАДОСЛАВА ПЛАМЕН ЧЕКАНСКА относно ремонтни работи по път II-62 Дупница - Самоков.

IV. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА относно ефект на мерките, свързани със защита на служителите срещу неизплащането на трудови възнаграждения и обезщетения от работодателя.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ относно кампания за кандидатстване по Проект " Красива България " 2019 г..

V. Цецка Цачева, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА относно развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност.

2. Въпрос от н.п. ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА относно действия на Министерство на правосъдието по отношение на превенцията на домашното насилие.

3. Въпрос от н.п. МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА относно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека.

VI. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА относно стъпки за насърчаване на вътрешния туризъм.

2. Въпрос от н.п. ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно туристическия пазар в Сърбия.

VII. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ относно условия за българските граждани и бизнеса след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на
отговори със седем дни са поискали:
-министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов.

Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народните представители Диана Саватева; и Красимир Янков към министъра на културата Боил Банов.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на образованието и науката Красимир Вълчев; и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков.

Поради участие в международна среща, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов.


Форма за търсене
Ключова дума