Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
08/03/2019
Парламентарен контрол

I. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпълнението на оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".

2. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА относно интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич.

II. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ относно позицията на Министерството на младежта и спорта по Конвенцията на Съвета на Европа срещу манипулиране на спортни състезания.

2. Въпрос от н.п. МЛАДЕН НИКОЛОВ ШИШКОВ относно спортната инфраструктура за лека атлетика.

III. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА относно направени изменения и допълнения на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

2. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ относно наличен национален капацитет и интерес за използването на финансови инструменти по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 2014 - 2020 г..

3. Питане от н.п. ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА относно изпълнения на намеренията на Република България за едновременно присъединяване към Валутно-курсов механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз.

IV. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА относно повишаване статуса на българския учител.

2. Въпрос от н.п. ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА относно финансиране на средното образование за 2020 - 2021 г..

3. Въпрос от н.п. ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА относно мерки на министерството да пресече нахлуването на "джендър идеалогията" в българските училища.

4. Въпрос от н.п. КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА относно закриване на паралелка във Финансово-стопанската гимназия "Васил Левски" гр. Добрич.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на
отговори със седем дни са поискали:
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров;
- министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – на 1 въпрос от народния представител Радостин Танев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 1 въпрос от народния представител Димитър Бойчев; и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Атанас Стоянов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Иван Вълков към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков.
Поради ползване на отпуск по болест, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на културата Боил Банов.
Форма за търсене
Ключова дума