Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
22/03/2019
I. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ МАРЕШКИ относно сключени договори за ремонт на въоръжение и техника между министъра на отбраната и "ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ" ЕАД.

2. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ МАРЕШКИ относно състоянието на Военно издателство.

3. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ МАРЕШКИ и ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ относно разходване на средства от Министерството на отбраната за медии и кампанията "Бъди войник".

II. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ относно изграждане на ракетни площадки за противоградова защита в област Стара Загора.

III. Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно събиране на такса шум (екологична) от летищата за обществено ползване.

2. Въпрос от н.п. КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ относно липса на постоянен служител в пощенска станция село Камено поле, община Роман.

IV. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА относно трайното укрепване и обезопасяване на свлачището на път II-86 в участъка Смолян-Средногорци при с. Тикале.

2. Въпрос от н.п. КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ относно състоянието на републикански пътища Главен път I-3 " Гара Бяла - о. п. Плевен - Луковит - Коритна - Ябланица - Ботевград " ; III - 306 " Луковит - Червен бряг - Чомаковци - Еница - Еница - Кнежа- Оряхово ", и III - 307 " Луковит - Дерманци - Угърчин - Микре " извън и в населените места на територията на община Луковит, област Ловеч и в частност в общинския център гр. Луковит.

3. Въпрос от н.п. БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА относно продължаващо ограничение на скоростта за движение на автомагистрала "Тракия".

4. Въпрос от н.п. РАДОСЛАВА ПЛАМЕН ЧЕКАНСКА относно изпълнение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

5. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА относно изработването и одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на Студентски град и дейността на Международната работна група за извършване на цялостен анализ на правния и градоустройствения статут на имотите в местност "Студентски град".

V. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА относно създаването на публичен регистър на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.

2. Въпрос от н.п. ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА относно въвеждането на разпоредбите на Директивата за аудиовизуални медийни услуги в българското законодателство.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на
отговори със седем дни са поискали:
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Елена Аксиева;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 1 въпрос от народния представител Дора Христова; и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Николай Александров.
- министърът на околната среда и водите Нено Димов - на 1 въпрос от народния представител Николай Александров; и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Ерджан Ебатин;
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев;
- 2 въпроса от народните представители Атанас Стоянов; и Даниела Димитрова към министъра на околната среда и водите Нено Димов;
- 2 въпроса от народния представител Кръстина Таскова към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева; министърът на вътрешните работи Младен Маринов; министърът на образованието и науката Красимир Вълчев; и министърът на икономиката Емил Караниколов.Форма за търсене
Ключова дума