Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
05/04/2019
I. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА относно форум "Двойният стандарт при храните в ЕС - да сложим проблема на масата", който се проведе на 30 април 2018 г.

2. Въпрос от н.п. КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА относно намаляване на хранителните отпадъци.

3. Въпрос от н.п. КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ относно промяна на категоризацията на язовир "Дъбника", находящ се в близост до гр. Враца, от "Аквакултури" на "Любителски риболов", съгласно Наредба № 37/10.11.2008 г. за ползване на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правила за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.

II. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно рехабилитация на път І-6 София - Бургас - участък изхода на магистрала "Тракия" към кв. "Ветрен".

2. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ относно финансиране на пътни участъци с държавни и европейски средства на територията на област Благоевград.

3. Въпрос от н.п. СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ относно рехабилитация на републикански път ІІІ - 379 / Пещера - Батак / с. Нова махала - м. Вълча поляна от 0 +000 до км. 10 +051.

III. Младен Маринов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА относно сериозен пропуск в условията на труд на служители от Министерството на вътрешните работи.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА относно нивото на нелегалната миграция и превантивните мерки за сигурност по българскката граница.

3. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ относно речната граница между България и Румъния.

4. Въпрос от н.п. ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА и ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА СТАНЕВА-МИЛКОВА относно проект за превенция на детската престъпност.

IV. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА относно мерки, програми и проекти на Министерството на труда и социалната политика на територията на област Бургас.

2. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ относно мерки, програми и проекти на Министерството на труда и социалната политика на територията на област Благоевград.

V. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА СТАНЕВА-МИЛКОВА относно насърчаването и развитието на библиотечния сектор.

2. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА СТАНЕВА-МИЛКОВА относно финализиране на Националната стратегия за развитие на българската култура.

3. Въпрос от н.п. РАДОСЛАВА ПЛАМЕН ЧЕКАНСКА относно подобряване на инфраструктурата на училищата по изкуства и култура към Министерството на културата.

VI. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ относно компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна.

2. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА относно изпълнението на проект за реконструкция на пречиствателната станция в гр. Тервел.

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно прилагане на Рамковата директива за морска стратегия.

4. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА относно мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в гр. София.

5. Въпрос от н.п. ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ относно Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждането на Пречиствателна станция за отпадни води за гр. Асеновград, България.

6. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА относно екологичното състояние на защитени местности "Шабленско езеро" и "Дуранкулашко езеро".

VII. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ относно постигнати резултати за зимен сезон 2018/2019 и очаквания за летния сезон.

2. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА относно мерки против некоректни туроператори.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос от народния представител Елена Аксиева;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 2 въпроса от народните представители Димитър Бойчев; и Станислав Станилов; и на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Милена Дамянова, Галя Захариева, Светлана Ангелова и Венка Стоянова.

Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Красимир Събев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова;
- 1 въпрос от народния представител Кръстина Таскова към министъра на икономиката Емил Караниколов.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева.

Форма за търсене
Ключова дума