Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/04/2018 - 27/04/2018 1. Проект на решение за попълване състава на Комисията по образованието и науката (Вносител: Полина Цанкова, 20.4.2018 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Светлана Ангелова и група народни представители, 5.4.2018 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство (Вносител: Министерски съвет, 29.3.2018 г.).
 4. Проект на решение за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование (Вносител: Министерски съвет, 23.3.2018 г.).
 5. Проект на решение за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование (Вносител: Министерски съвет, 26.3.2018 г.).
 6. Проект на решение за изменение на Решение за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Национален военен университет „Васил Левски“ (Вносител: Министерски съвет, 26.3.2018 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Общ проект изготвен от Комисията по енергетика, въз основа на приетите на първо гласуване на 4.4.2018 г. законопроекти с вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 8.3.2018 г.; Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков, 27.3.2018 г.).
 8. Избор на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 21.3.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 26.4.2018 г.
 9. Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 21.3.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 26.4.2018 г.
 10. Парламентарен контрол - петък, 27.4.2018 г. от 9.00 часа.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания