Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/12/2018 - 21/12/2018 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (Вносител: Министерски съвет, 5.11.2018 г. Приет на първо гласуване на 7.12.2018 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (Общ проект изготвен от Комисията по културата и медиите, въз основа на приетите на първо гласуване на 15.11.2018 г. законопроекти с вносители: Емилия Милкова, 7.11.2018 г.; Данаил Кирилов, Диана Саватева, Станислав Станилов, Боряна Георгиева, Спас Панчев и Велислава Кръстева, 7.11.2018 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията (Вносители: Александър Ненков и група народни представители, 28.11.2018 г. Приет на първо гласуване на 13.12.2018 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Вносител: Министерски съвет, 22.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 16.11.2018 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет, 19.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 21.11.2018 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията (Общ проект изготвен от Комисията по вероизповеданията и правата на човека, въз основа на приетите на първо гласуване на 11.10.2018 г. законопроекти с вносители: Цветан Цветанов, Корнелия Нинова и Мустафа Карадайъ, 4.5.2018 г.; Искрен Веселинов и група народни представители, 9.5.2018 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси (Вносител: Министерски съвет, 26.11.2018 г.).
 8. Проект за решение за структурни промени в Министерския съвет на Република България и Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България (Вносител: Министър-председателят на Република България, 17.12.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 20 декември 2018 г.
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Вносител: Данаил Кирилов, 10.12.2018 г. Приет на първо гласуване на 14.12.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 20 декември 2018 г.
 10. Избор на председател, заместник-председател и членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 25.10.2018 г.) – точка първа за петък, 21 декември 2018 г.
 11. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания