Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/01/2019 - 18/01/2019  1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "БСП за България": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 14.9.2018 г.)
  2. Проект на решение за разглеждане на предложенията и мотивите за тях, посочени в доклада на Министерския съвет относно резултатите от провеждането на оценка на изпратените предложения съгласно Примерен план (Пътна карта) - приложение № 3 към Актуализирания проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“, приет с решение на Народното събрание (ДВ, бр. 51 от 2018 г.), и за възлагане на министър-председателя да създаде организация и преговорен екип за изготвяне на проект на международен договор и провеждане на преговори с правителството на Съединените американски щати за придобиване на нов тип боен самолет (Вносител: Министерски съвет, 10.1.2019 г.).
  3. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приет от Народното събрание на 13 декември 2018 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 309 от 18 декември 2018 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
  4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси (Вносител: Министерски съвет, 26.11.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 17 януари 2019 г.
  5. Законопроект за ратифициране на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор, подписан на 11 ноември 2016 г. в Брюксел (Вносител: Министерски съвет, 7.12.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 17 януари 2019 г.
  6. Първо гласуване на Законопроект за социалните услуги (Вносител: Министерски съвет, 11.12.2018 г.) – точка първа за петък, 18 януари 2019 г.
  7. Изслушване на министъра на образованието и науката на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно политиките на министерството за подобряване на връзката между образованието и пазара на труда (Вносители: Милена Дамянова и група народни представители, 16.1.2019 г.).
  8. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания