Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/01/2019 - 01/02/2019  1. Проект на решение за провеждане на тържествено извънредно пленарно заседание на Народното събрание по повод 140-ата годишнина от Учредителното Народно събрание и приемането на Търновската конституция (Вносител: Цвета Караянчева, 29.1.2019 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (Вносител: Министерски съвет, 20.11.2018 г. Приет на първо гласуване на 13.12.2018 г.).
  3. Първо гласуване на Законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. (Вносител: Министерски съвет, 4.12.2018 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството (Вносител: Министерски съвет, 17.12.2018 г. Приет на първо гласуване на 11.1.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 31 януари 2019 г.
  5. Проект на решение за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив (Вносител: Министерски съвет, 17.1.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 31 януари 2019 г.
  6. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (Вносител: Министерски съвет, 10.1.2019 г. Приет на първо гласуване на 23.1.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 31 януари 2019 г.
  7. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения (Вносител: Министерски съвет, 22.11.2018 г. Приет на първо гласуване на 24.1.2019 г.) – точка първа за петък, 1 февруари 2019 г.
  8. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания