Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
06/02/2019 - 08/02/2019  1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "БСП за България": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (Вносители: Крум Зарков, Филип Попов, Пенчо Милков и Румен Георгиев, 8.6.2018 г.).
  2. Първо гласуване на Законопроект за защита на търговската тайна (Вносител: Министерски съвет, 2.1.2019 г.).
  3. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на Многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции (МППАСО) (Вносител: Министерски съвет, 14.1.2019 г.).
  4. Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България за 2017 г. (Вносител: Министерски съвет, 11.6.2018 г.).
  5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Вносител: Министерски съвет, 22.1.2019 г.) – т. 1 за четвъртък, 7 февруари 2019 г.
  6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Цвета Караянчева и група народни представители, 24.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 15.11.2018 г.) – т. 2 за четвъртък, 7 февруари 2019 г.
  7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Иван Вълков, Десислава Танева, Андриан Райков и Станислава Стоянова, 25.1.2019 г.) – т. 1 за петък, 8 февруари 2019 г.
  8. Парламентарен контрол, включващ: 8.1. Разисквания по питане от народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Илиян Тимчев, Иван Ибришимов, Анелия Клисарова, Валентина Найденова и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването относно организацията на трансплантационното лечение в България – т. 3 за четвъртък, 7 февруари 2019 г.; 8.2. Отговори на въпроси и питания от министъра на здравеопазването – четвъртък, 7 февруари 2019 г. след приключване на т. 8.1; 8.3. Отговори на въпроси и питания от членове на Министерския съвет - петък, 8 февруари 2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания