Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/02/2019 - 15/02/2019  1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси (Вносител: Министерски съвет, 26.11.2018 г. Приет на първо гласуване на 16.1.2019 г.).
  2. Първо гласуване на Законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. (Вносител: Министерски съвет, 31.1.2019 г.).
  3. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 г., подписано на 21 декември 2018 г. (Вносител: Министерски съвет, 1.2.2019 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс (Общ проект изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 12.12.2018 г. законопроекти с вносители: Гергана Стефанова и група народни представители, 23.2.2018 г.; Данаил Кирилов, Христиан Митев, Емил Димитров и Искрен Веселинов, 16.11.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 14 февруари 2019 г.
  5. Проект на решение за откриване на публична процедура по чл. 47, ал. 1 от Изборния кодекс (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 6.2.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 14 февруари 2019 г.
  6. Парламентарен контрол - петък, 15 февруари 2019 г. от 9.00 ч., включващ: 6.1. Разисквания по питане от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на министерството по въвеждането в действие на електронните винетки; 6.2. Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания