Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/11/2005
Извънредно заседание - вторник, 14.00 часа.

1. Второ четене на законопроекта за акредитация - продължение.

2. Второ четене на проекта за Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - I част (Приет на първо четене на 19.10.2005 г.).

3. Второ четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Приет на първо четене на 8.11.2005 г.).

4. Второ четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица (Приет на първо четене на 8.11.2005 г.).

5. Второ четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите (Приети на първо четене на 8.11.2005 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания