Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/11/2005
Извънредно заседание - вторник, 14.00 часа.

1. Второ четене на законопроекта за акредитация - продължение.

2. Второ четене на проекта за Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - I част (Приет на първо четене на 19.10.2005 г.).

3. Второ четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Приет на първо четене на 8.11.2005 г.).

4. Второ четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица (Приет на първо четене на 8.11.2005 г.).

5. Второ четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите (Приети на първо четене на 8.11.2005 г.).

Форма за търсене
Ключова дума