Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
08/02/2006 - 10/02/2006
1. Законопроект за ратифициране на Договора за създаване на Енергийна общност (Вносител: Министерски съвет; 23.1.2006 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на отпусната безвъзмездна помощ в размер на 381 000 щ.д. по проект “Правни и регулаторни реформи в инфраструктурата” (Вносител: Министерски съвет; 27.12.2005 г.).

3. Законопроект за ратифициране на измененията на Конвенцията за физическа защита на ядрения материал (Вносител: Министерски съвет; 19.12.2005 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Будапещенската конвенция относно договора за превоз на товари по вътрешните водни пътища (CMNI) (Вносител: Министерски съвет; 23.1.2006 г.).

5. Второ четене на законопроекта за ратифициране на Договора между Министерството на вътрешните работи на Република България и Комисията на Европейските общности за предоставяне на финансова помощ за противодействие на измамите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (Приет на първо четене на 20.1.2006 г.).

6. Второ четене на законопроекта за Министерството на вътрешните работи - продължение.

7. Законопроект за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Република Армения (Вносител: Министерски съвет; 2.2.2006 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители - I част (Приет на първо четене на 21.12.2005 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Приет на първо четене на 14.12.2005 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните (Вносител: Министерски съвет; 7.12.2005 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Приет на първо четене на 19.1.2006 г.).

12. Първо четене на законопроекта за концесиите (Вносител: Министерски съвет; 23.12.2005 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за радиото и телевизията (Вносител: Иво Атанасов; 11.1.2006 г.).

14. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания