Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/02/2006 - 24/02/2006

1. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Съвета на министрите на Сърбия и Черна гора за граничен контрол и процедури в железопътния трафик (Вносител: Министерски съвет; 13.2.2006 г.).

2. Доклад на Временната комисия по исканията на Никола Филчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Стефан Антонов Софиянски, народен представител в 40-то Народно събрание.

3. Проект за решение за изменение и допълнение на Решение за приемане на Правила за процедурата относно законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Вносител: Филип Димитров; 17.2.2006 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно участието на български военен контингент в хуманитарна мисия по охрана на лагера “Ашраф” в Ирак (Вносител: Министерски съвет; 13.2.2006 г.).

5. Проект за решение за разрешаване участието на български военен контингент в хуманитарна мисия по охрана на лагера “Ашраф” в Ирак (Вносител: Министерски съвет; 13.2.2006 г.).

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Вносители: Васил Паница и група народни представители, 30.9.2005 г.; Борислав Китов и Лютви Местан, 20.12.2005 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за паметниците на културата и музеите (Приет на първо четене на 26.1.2006 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (Приет на първо четене на 26.1.2006 г.).

9. Второ четене на законопроекта за финансовото управление и контрол в публичния сектор (Приет на първо четене на 1.2.2006 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за радиото и телевизията (Вносител: Иво Атанасов; 11.1.2006 г.).

11. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания