Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/04/2006
Извънредно заседание - вторник, 9.00 часа.

1. Разисквания по проект за Решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България (Вносители: Петър Стоянов и група народни представители, 11.4.2006 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Приет на първо четене на 16.3.2006 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания